ความรับผิดชอบต่อสังคมสี่ประเภท

ธุรกิจทั้งหมดต้องทำมากกว่าแสวงหาผลกำไรที่แข็งแกร่งเพื่อความสำเร็จ การมีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของความอยู่รอดทางธุรกิจในเศรษฐกิจปัจจุบัน บริษัท ควรให้ความสำคัญกับประเด็นทางสังคมที่สำคัญเพื่อสร้างแบรนด์ที่ผู้บริโภคไว้วางใจและให้ความเคารพ ในฐานะผู้นำธุรกิจให้พิจารณาความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งสี่ประเภทนี้และวิธีที่คุณสามารถใช้โปรแกรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและดีต่อ บริษัท ของคุณ

ปลาย

  • ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรทั้งสี่ประเภทคือการทำบุญการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมความหลากหลายและการปฏิบัติด้านแรงงานและการเป็นอาสาสมัคร

ความพยายามในการกุศล

บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสอดคล้องกับความพยายามเพื่อการกุศล Microsoft ทำงานอย่างใกล้ชิดกับมูลนิธิ Bill and Melinda Gates เพื่อนำเทคโนโลยีมาสู่ชุมชนทั่วโลก บริษัท เข้าใจว่าความสำเร็จนั้นไม่เพียง แต่ต้องการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง แต่การสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเข้าใจใช้และปรับปรุงเทคโนโลยี

แม้แต่ บริษัท ขนาดเล็กก็ยังได้รับประโยชน์จากการปรับตัวให้เข้ากับสาเหตุการกุศล การล้างรถในท้องถิ่นอาจมอบแพลตฟอร์มให้โรงเรียนเป็นเจ้าภาพในการระดมทุนสำหรับทีมกีฬา ร้านอาหารมีการระดมทุนคืนเมื่อดำเนินการเพื่อประโยชน์ต่อโรงเรียนในท้องถิ่นหรือการกุศล การสนับสนุนสาเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นกับการตลาดที่ดีเพราะชุมชนได้รับเชิญเข้าสู่ธุรกิจมีประสบการณ์ที่ดีและเห็น บริษัท ในแง่บวก

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหัวข้อสำคัญเสมอไม่ว่าจะเป็นปัญหาระยะยาวเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกหรือปัญหาในท้องถิ่นเช่นการรั่วไหลของสารเคมีที่เป็นพิษ บริษัท ที่จัดแนวตัวเองในความพยายามเหล่านี้จะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยการทำตามขั้นตอนเช่นลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยรวมของพวกเขา แม้ว่า บริษัท ใหญ่ ๆ จะได้รับความสนใจมากที่สุดจากข้อผูกพันด้านสิ่งแวดล้อมของพวกเขา - General Mills ได้มุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 28% แต่มีโอกาสมากมายสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

ธุรกิจของคุณมีโปรแกรมรีไซเคิลที่ใช้งานอยู่ในเว็บไซต์หรือไม่ คุณได้พิจารณาการใช้แหล่งพลังงานทางเลือกเช่นแสงอาทิตย์และลมเพื่อช่วยให้พลังงานในการทำงานของคุณหรือไม่ มีทางเลือกมากมาย "การทำความสะอาดสีเขียว" ที่สามารถช่วยลดการใช้สารเคมีทำความสะอาดพิษที่รุนแรง ขั้นตอนทั้งหมดเหล่านี้สามารถสร้างผลงานเล็ก ๆ แต่สำคัญในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม คุณสามารถขอให้ซัพพลายเออร์ของคุณทำเช่นเดียวกันโดยแจ้งให้พวกเขาทราบว่ามาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของพวกเขาจะเป็นปัจจัยในการตัดสินใจซื้อของคุณ ด้วยการทำเช่นนั้นภาระผูกพันด้านสิ่งแวดล้อมของคุณจะเพิ่มขึ้นตามห่วงโซ่อุปทาน

ความหลากหลายของ บริษัท และการปฏิบัติด้านแรงงาน

ผู้นำธุรกิจตระหนักดีว่าความหลากหลายในที่ทำงานมีประโยชน์เมื่อทุกคนเข้ามาทำงานเป็นทีม อย่างไรก็ตามนโยบายแรงงานจะต้องนำไปใช้กับพนักงานทุกคนแม้ในระดับสูงสุดของ บริษัท เรื่องอื้อฉาวของฮาร์วีย์เวนสไตน์และสตีฟวินน์แสดงให้เห็นว่าไม่มี บริษัท ใดที่สามารถป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศได้ การเคลื่อนไหวนี้ยังก่อให้เกิดปัญหาความหลากหลายอื่น ๆ ในที่ทำงานที่ต้องการความสนใจและการดำเนินการที่สอดคล้องกัน ในฐานะผู้นำธุรกิจให้ทบทวนนโยบายความหลากหลายและโปรโตคอลของคุณเพื่อจัดการกับข้อร้องเรียนและการละเมิด สิ่งนี้ไม่เพียง แต่เป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ บริษัท ของคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างวัฒนธรรมของ บริษัท ในเชิงบวกด้วยขวัญกำลังใจที่ดีและผลผลิตที่สูง

สนับสนุนความพยายามของอาสาสมัคร

ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรการกุศลต้องการความช่วยเหลือเสมอ ผู้นำธุรกิจสมาร์ทรู้ว่าการมีส่วนร่วมในชุมชนอย่างมีประสิทธิผลนั้นเป็นผลดีต่อ บริษัท เช่นกัน ให้โอกาสพนักงานในการช่วยปลูกต้นไม้ในโรงเรียนหรือทำงานกับสภาเมืองในการจัดการกับคนไร้บ้านในพื้นที่ ผู้นำธุรกิจมีโอกาสเลือกสถานที่ที่จะใช้ความพยายามในการเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยในพื้นที่ใกล้เคียงกับ บริษัท สิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจคือการเลือกสาเหตุและให้เวลา

โพสต์ยอดนิยม