วิธีการกำจัดสายเคเบิล

สายคอมพิวเตอร์มักมีวัสดุที่เป็นอันตรายซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์เมื่อถูกเผา พลาสติกที่หุ้มสายไฟจะปล่อยสารไดออกซินซึ่งเป็นรูปแบบของมลพิษที่สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง อย่าทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งขยะทั่วไป ให้นำไปใช้กับโครงการรีไซเคิลอิเล็กทรอนิกส์ในท้องถิ่นที่รัฐบาลเมืองของคุณสนับสนุนหรือร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทน การรีไซเคิลสายคอมพิวเตอร์เก่าของคุณนั้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและอาจช่วยให้คุณเก็บเงินเพิ่มในกระเป๋าได้อีก

1

ตรวจสอบโปรแกรมรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือบริจาคในท้องถิ่น EPA เสนอรายการของทรัพยากรเช่น Electronic Education Initiative's Consumer Education Initiative และ Earth 911 องค์กรเหล่านี้สามารถช่วยคุณเชื่อมต่อกับโปรแกรมรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ในท้องถิ่น คุณสามารถถามรัฐบาลเมืองของคุณว่าพวกเขาสนับสนุนโครงการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่

2

ติดต่อร้านค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในท้องถิ่นและสอบถามว่าพวกเขามีโปรแกรมซื้อคืนหรือโปรแกรมรีไซเคิล

3

ไปที่สถานีขนถ่ายรีไซเคิลในพื้นที่ของคุณ มันอาจซื้อขยะอิเล็กทรอนิกส์ของคุณและรีไซเคิล

โพสต์ยอดนิยม