วิธีลดต้นทุนการผลิต

บริษัท ผลิตขนาดเล็กจะต้องควบคุมต้นทุนเพื่อแข่งขันกับผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศ มีหลายปัจจัยที่ควรพิจารณาเมื่อลดต้นทุนการผลิต หนึ่งคือปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่คุณผลิต ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในโรงงานของคุณคือการพิจารณาอีกเรื่องหนึ่งเช่นเดียวกับต้นทุนแรงงาน พิจารณาวิธีสำคัญหลายวิธีเพื่อลดต้นทุนการผลิตของคุณ

ลดต้นทุนวัตถุดิบ

วิธีหนึ่งในการลดต้นทุนการผลิตคือการซื้อวัตถุดิบวัสดุสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนราคาถูกกว่า ตรวจสอบกับผู้ผลิตที่ผลิตวัสดุที่คุณใช้เช่นไม้สีย้อมน้ำมันและรายการอาหารต่าง ๆ ไปที่ ThomasNet เนื่องจากมีรายชื่อผู้ผลิตหลายรายแยกตามผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบ Blue Book ของ MacRae ซึ่งเป็นแหล่งผลิตอื่น และเข้าถึงผู้ผลิตต่างประเทศผ่าน Export ID ขอให้ผู้ผลิตแผ่นราคาของวัตถุดิบต่างๆ เลือกรายการที่เสนอต้นทุนต่อหน่วยต่ำที่สุด ลองพิจารณาใช้วัตถุดิบทดแทนหากมีราคาถูกกว่า ตัวอย่างเช่นธัญพืชบางชนิดอาจมีราคาถูกกว่าข้าวโพดหรือข้าวสาลี ติดต่อผู้จำหน่ายชิ้นส่วนเช่นผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิมและผู้ค้าปลีกที่มีมูลค่าเพิ่มหากคุณซื้อชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ OEM เป็นผู้จัดหาชิ้นส่วนเช่นไมโครชิปมอเตอร์และใบมีด VAR เพิ่มมูลค่าให้กับชิ้นส่วนที่มีอยู่รวมถึงฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

ปรับปรุงการประหยัดจากขนาด

การประหยัดต่อขนาดหมายถึงผลิตภัณฑ์มีราคาถูกลงเมื่อผลิตในปริมาณมากขึ้น ดังนั้นศึกษาจำนวนหน่วยที่คุณขายอยู่ในปัจจุบัน ประเมินจำนวนหน่วยผลิตภัณฑ์ที่คุณจะขายภายในปีหน้า เพิ่มปริมาณการผลิตของคุณให้อยู่ในระดับสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้โดยขึ้นอยู่กับปริมาณการขายที่คุณคาดหวัง อัพเดทอุปกรณ์โรงงานของคุณหากจำเป็น เพิ่มพนักงานเพิ่มเติมเพื่อรองรับระดับการผลิตที่เพิ่มขึ้น แต่ต้องแน่ใจว่าต้นทุนแรงงานเพิ่มเติมนั้นลดต้นทุนต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ของคุณ นักบัญชีต้นทุนมักจะคำนวณตัวเลขเหล่านี้ใน บริษัท ขนาดเล็กส่วนใหญ่

ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์

พยายามปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ของคุณ ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรับประกันลง บริษัท ขนาดเล็กที่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต่ำกว่าจะมีต้นทุนการรับประกันที่สูงขึ้น นั่นเป็นเพราะ บริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่บกพร่องภายในระยะเวลารับประกัน วิธีที่ดีที่สุดในการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์คือการกำหนดตัวตรวจสอบคุณภาพให้กับขั้นตอนต่างๆของกระบวนการผลิต ใช้มาตรฐานคุณภาพใหม่โดยการระบุแง่มุมของผลิตภัณฑ์ที่คุณสามารถปรับปรุงได้

การพิจารณา

คุณต้องรักษาต้นทุนแรงงานให้สอดคล้องเพื่อลดต้นทุนการผลิตของคุณ วิจัยเว็บไซต์และบทความของคู่แข่งในอุตสาหกรรมของคุณเพื่อกำหนดอัตราการทำงานสำหรับพนักงานโรงงานต่างๆ กำจัดการทำงานล่วงเวลามากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนได้รับการฝึกอบรมตามจำนวนที่เหมาะสม คุณอาจพิจารณาใช้อุปกรณ์หุ่นยนต์เพื่อแทนที่ฟังก์ชั่นบางอย่างที่ทำด้วยมือ นอกจากนี้ให้มองหาวิธีที่จะนำผลิตภัณฑ์สีเขียวเข้ามาในโรงงานของคุณเช่นไฟประหยัดพลังงานที่ปิดการทำงานอัตโนมัติ

โพสต์ยอดนิยม