วิธีค้นหาการกระจายใน Excel

การรู้ค่าเฉลี่ยนั้นไม่เพียงพอที่จะอธิบายชุดข้อมูลได้อย่างถูกต้อง คุณต้องมีการวัดว่าการกระจายของข้อมูลเป็นอย่างไร ค่าที่ถูกรวมเข้าด้วยกันอย่างใกล้ชิดแสดงความมั่นคงที่มากกว่าแบบที่กระจายออกไปอย่างไม่แน่นอน ในสถิติจำนวนการกระจายข้อมูลถูกวัดเป็นความแปรปรวน ฟังก์ชัน Excel ที่จำเป็นสำหรับการคำนวณผลต่างขึ้นอยู่กับชุดข้อมูล หากชุดข้อมูลแสดงเพียงตัวอย่างของประชากรที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเช่นการวัดอัตราการเต้นของชีพจร 100 คนเพื่อเป็นตัวแทนของทั้งโรงเรียนคุณต้องใช้ฟังก์ชัน "VAR.S" หากคุณวัดจำนวนประชากรทั้งหมดคุณควรใช้ฟังก์ชัน "VAR.P"

1

เปิด Microsoft Excel

2

ป้อนคอลัมน์ข้อมูลลง "A"

3

ป้อน "= VAR.S (A: A)" โดยไม่มีเครื่องหมายอัญประกาศในเซลล์ "B1" เพื่อคำนวณความแปรปรวนของตัวอย่าง ป้อน "= VAR.P (A: A)" เพื่อคำนวณความแปรปรวนของประชากรทั้งหมด

โพสต์ยอดนิยม