วิธีการรับพนักงานเพื่อสื่อสารงานให้สูงขึ้น

การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญในที่ทำงาน ช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและสามารถป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้พนักงานที่สื่อสารได้ดีมีแนวโน้มที่จะมีแรงจูงใจและมีประสิทธิผลมากขึ้น กุญแจสำคัญในการปรับปรุงวิธีการสื่อสารของพนักงานของคุณคือการให้ฟอรัมสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและกำหนดความคาดหวังอย่างชัดเจน

1

ให้คำแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อระบุความคาดหวังของคุณเกี่ยวกับความคืบหน้าในการสื่อสาร สังเกตว่าพนักงานของคุณควรอัพเดตคุณในงานของเขาบ่อยแค่ไหนและโดยวิธีใด

2

อธิบายถึงความสำคัญของการสื่อสารที่ดีในสายการบังคับบัญชา บางครั้งพนักงานอาจไม่ทราบว่าการตัดสินใจขึ้นอยู่กับความคืบหน้าของเธอมากแค่ไหน หากเธอชัดเจนเกี่ยวกับสาเหตุที่การสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญเธออาจมีแรงจูงใจมากกว่าที่จะทำให้มันเกิดขึ้น

3

ตั้งค่าการประชุมความคืบหน้าแบบตัวต่อตัว ความถี่ของสิ่งนี้จะขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการที่ดำเนินการอยู่ แต่โดยปกติแล้วการประชุมรายสัปดาห์จะใช้งานได้ดี อธิบายให้พนักงานของคุณทราบถึงข้อมูลที่คุณคาดว่าจะได้รับการอัพเดตในการประชุมนี้ การประชุมเหล่านี้ควรสั้นและตรงประเด็นเพื่อให้พนักงานของคุณมองว่าเป็นการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

4

รักษาและโฆษณานโยบายแบบเปิด พนักงานของคุณควรรู้สึกว่าเขาสามารถมาหาคุณได้ตลอดเวลาสำหรับการแก้ปัญหาหรือระดมความคิดหรือเพื่อประเมินความคิดใหม่ ๆ บอกเขาอย่างชัดเจนว่าคุณยินดี

5

ใช้เทคโนโลยี ในขณะที่การตรวจสอบแบบตัวต่อตัวเป็นสิ่งสำคัญการใช้เทคโนโลยีช่วยให้คุณสามารถไหลเวียนของข้อมูลได้อย่างสะดวก พูดคุยกับพนักงานของคุณเกี่ยวกับวิธีใช้อีเมล IM ปฏิทินออนไลน์หรือการปรับปรุงเว็บเพจเพื่อให้ทุกคนในทีมทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในโครงการเฉพาะ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิธีการใดที่คุณเลือกนั้นเข้าถึงได้ง่ายและไม่เพิ่มมากเกินไปในปริมาณงานของพนักงาน

โพสต์ยอดนิยม