ประเภทของรูปแบบความเป็นผู้นำการจัดการ

ความเป็นผู้นำด้านการจัดการคือการค้นหาวิธีที่จะตอบสนองความต้องการของพนักงานและองค์กรของคุณ ไม่มีสไตล์ความเป็นผู้นำในการจัดการที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียว - สไตล์ความเป็นผู้นำที่ดีที่สุดคือรูปแบบที่ตรงกับความท้าทายที่คุณเผชิญและความต้องการของคนที่คุณเป็นผู้นำ ผู้นำที่มีประสิทธิภาพมักจะมีความยืดหยุ่นและสามารถเปลี่ยนรูปแบบการเป็นผู้นำเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

สไตล์คลาสสิก

สไตล์คลาสสิกของความเป็นผู้นำอธิบายถึงการควบคุมผู้นำให้กับผู้ที่อยู่ด้านล่างของเธอ ตัวอย่างเช่นในรูปแบบของการเป็นผู้นำแบบไม่รู้ไม่ชี้ผู้จัดการให้ทิศทางเล็กน้อยกับผู้ใต้บังคับบัญชาและช่วยให้พวกเขาได้รับกับสิ่งต่าง ๆ สไตล์นี้ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อพนักงานได้รับการฝึกฝนและมีแรงจูงใจสูง ในทางตรงกันข้ามรูปแบบของการเป็นผู้นำแบบเผด็จการเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้นำออกแรงควบคุมลักษณะส่วนใหญ่ของงานและให้ขอบเขตเล็กน้อยสำหรับคนงานที่จะให้คำแนะนำหรือคิดเพื่อตัวเอง สไตล์การเป็นผู้นำแบบมีส่วนร่วมเน้นการทำงานเป็นทีมและเชิญพนักงานให้ทำงานร่วมกันเพื่อช่วยแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพ

รูปแบบการเปลี่ยนแปลง

ทฤษฎีของรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของความเป็นผู้นำได้รับการพัฒนาครั้งแรกโดยนักวิชาการเจมส์แม็คเกรเกอร์เบิร์นส์และเบอร์นาร์ดเบสซึ่งอธิบายไว้ในหนังสือว่าผู้นำสามารถนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่องค์กรและคนงานได้อย่างไร ผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงมีวิสัยทัศน์ว่าพวกเขาต้องการให้ บริษัท ดำเนินกิจการอย่างไรและมีเสน่ห์และทักษะในการนำวิสัยทัศน์นั้นไปใช้ ความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงยังเกี่ยวข้องกับรูปแบบการเป็นผู้นำที่มีเสน่ห์ซึ่งผู้นำเป็นแรงบันดาลใจส่วนใหญ่ผ่านความสามารถพิเศษส่วนตัวของพวกเขาและสไตล์ความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ซึ่งผู้นำกำหนดวิสัยทัศน์ของเขาสำหรับองค์กรและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของความเป็นผู้นำทำงานได้ดีในธุรกิจผู้ประกอบการ

สไตล์การมีส่วนร่วม

รูปแบบความเป็นผู้นำบางรูปแบบมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วม หนึ่งในนั้นคือรูปแบบการเป็นผู้นำแบบประชาธิปไตย ในรูปแบบนี้ผู้นำจะใช้ความรู้และทักษะของพนักงานแต่ละคนเพื่อช่วยสร้างฉันทามติสำหรับทิศทางที่องค์กรควรจะย้ายไปรูปแบบนี้มีความเหมาะสมเมื่อมีหลายทิศทางที่องค์กรสามารถทำได้ รูปแบบการเป็นผู้นำในเครือเน้นการทำงานเป็นทีม ในสไตล์นี้ ผู้นำทำงานเพื่อปรับปรุงการทำงานเป็นทีมและปรับปรุงการสื่อสารและกำลังใจในการทำงาน สไตล์นี้อาจช่วย บริษัท ที่พนักงานไม่พอใจเนื่องจากการสื่อสารที่ไม่ดี

ผู้นำที่เข้มแข็ง

รูปแบบความเป็นผู้นำบางรูปแบบขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพของผู้นำในการชี้นำ รูปแบบของการเป็นผู้นำที่ต้องพึ่งพาผู้นำที่เข้มแข็ง ได้แก่ การก้าวสู่ตำแหน่งผู้นำซึ่งกำหนดมาตรฐานที่สูงและอาจครอบงำการบรรลุเป้าหมาย Michael Dell ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ Dell ในเท็กซัสได้รับการอธิบายว่าเป็นผู้นำการก้าวเดินเพื่อมุ่งเน้นการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบของการเป็นผู้นำผู้บังคับบัญชา "สั่ง" พนักงานในลักษณะของทหาร สไตล์นี้อาจมีประโยชน์ในสถานการณ์วิกฤติ ในรูปแบบการโค้ชของภาวะผู้นำผู้นำจะทำงานแบบหนึ่งต่อหนึ่งกับคนงานเพื่อชี้นำพวกเขาและปรับปรุงประสิทธิภาพ

โพสต์ยอดนิยม