ฉันจะทำความเข้าใจการเลือกปฏิบัติในที่ทำงานได้อย่างไร

ด้วยความสามารถในการทำกำไรและความสามารถในการแข่งขันธุรกิจขนาดเล็กอาจวางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของพนักงาน อย่างไรก็ตามการไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงผลกระทบของการเลือกปฏิบัติในสถานที่ทำงานอาจนำไปสู่ผลกระทบร้ายแรงซึ่งรวมถึงบทลงโทษทางการเงินและกระบวนการศาล กฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในสถานประกอบการมีจุดประสงค์เพื่อให้ บริษัท มีเข็มทิศทางศีลธรรมที่หลากหลายช่วยให้พวกเขาสำรวจปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิของพนักงานรวมถึงสิทธิในสถานที่ทำงานโดยปราศจากอคติและการคุกคาม

1

หัวข้อทบทวน VII ของพระราชบัญญัติสิทธิพลเมือง พระราชบัญญัติสิทธิพลเมืองจัดตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2507 ทำให้ผู้ประกอบการตัดสินใจผิดกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานการยิงและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนพื้นฐานของเชื้อชาติเพศชาติกำเนิดศาสนาและเชื้อชาติ บทที่ 21 แห่งประมวลกฎหมายแรงงานเท็กซัสได้ใช้มาตรฐานเหล่านี้เพื่อคุ้มครองผู้สมัครงานและพนักงานของรัฐเท็กซัส

2

ศึกษาพระราชบัญญัติการจ่ายเงินที่เท่าเทียมกันของปี 1963 พระราชบัญญัติการจ่ายเงินที่เท่าเทียมกันนั้นห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าแรงที่แตกต่างกันสำหรับผู้ชายและผู้หญิงสำหรับตำแหน่งและความรับผิดชอบที่คล้ายกัน การคุ้มครองยังรวมถึงผู้ที่ยื่นข้อเรียกร้องต่อนายจ้างสำหรับการละเมิดพระราชบัญญัติการจ่ายเงินที่เท่าเทียมกัน

3

พิจารณากฎหมายเพิ่มเติมตามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและพนักงานของคุณ กฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในสถานที่ทำงานเพิ่มเติมรวมถึงกฎหมายคนพิการอเมริกันและกฎหมายว่าด้วยการแบ่งแยกอายุในการจ้างงาน พระราชบัญญัติชาวอเมริกันที่มีความพิการกำหนดให้นายจ้างตอบสนองคำขอที่พักที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้พนักงานที่พิการสามารถปฏิบัติงานได้ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกีดกันทางอายุในการจ้างงานปกป้องผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีโดยทำให้เป็นเรื่องผิดกฎหมายที่จะปฏิเสธการจ้างงานการเลื่อนตำแหน่งหรือการจ้างงานอย่างต่อเนื่องตามอายุ

4

ตรวจสอบกระบวนการร้องเรียน พนักงานของรัฐเท็กซัสยื่นเรื่องร้องเรียนเรื่องการแบ่งแยกกับคณะกรรมาธิการสิทธิแรงงานของรัฐเท็กซัส สิ่งนี้ยังสร้างข้อเรียกร้องกับคณะกรรมการโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกันของสหรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ของรัฐบาลกลาง บริษัท อาจถูกขอให้จัดทำเอกสารและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน ปรึกษาที่ปรึกษากฎหมายที่คุ้นเคยกับกฎหมายแรงงานการจ้างงานสำหรับข้อกำหนดเฉพาะในระหว่างกระบวนการแก้ไขปัญหาการร้องเรียน

5

ขอความช่วยเหลือ. คณะกรรมการโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกันของสหรัฐฯมีสำนักงานสาขาที่พร้อมและพร้อมที่จะช่วยเหลือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกปฏิบัติในสถานที่ทำงาน พวกเขาให้ข้อมูลการศึกษาเพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กประเมินการบังคับใช้กฎหมายการเลือกปฏิบัติเฉพาะและกำหนดแผนธุรกิจเพื่อห้ามการเลือกปฏิบัติในสถานที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

โพสต์ยอดนิยม