บทความที่น่าสนใจ - 2023

วิธีการแสดงชิ้นส่วนสินค้าคงคลังของการประกอบสินค้าคงคลังใน QuickBooks Pro ดำเนินธุรกิจ

วิธีการแสดงชิ้นส่วนสินค้าคงคลังของการประกอบสินค้าคงคลังใน QuickBooks Pro

QuickBooks ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างฐานข้อมูลที่โปรแกรมใช้ในการกรอกใบสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ แอสเซมบลีของสินค้าคงคลังคือชุดของสินค้าในสินค้าคงคลังของคุณที่คุณกำลังขายเป็นกลุ่ม แต่ละรายการในชุดประกอบมีการระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าคงคลัง คุณสามารถแสดงชิ้นส่วนสินค้าคงคลังแต่ละส่วนของชุดสินค้าคงคลังเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีรายการทั้งหมดที่คุณต้องการ 1 เปิด QuickBooks คลิกตัวเลือกเมนู "รายการ" บนหน้าจอหลักของ QuickBooks 2 เลือก "รายการรายการ" จากเมนู 3 คลิกชุดประกอบสินค้าคงคลังที่คุณต้องการดูชิ้นส่วน รายการจะขยายเพื่อแสดงชิ้นส่วนสินค้าคงคลังทั้งหมดที่เข้าสู่การประกอบ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วิธีเขียนจดหมายขอบคุณไปยังทีมของคุณ การสื่อสารทางธุรกิจและมารยาท

วิธีเขียนจดหมายขอบคุณไปยังทีมของคุณ

เมื่อทีมของคุณประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายหรือการแก้ปัญหาก็ควรได้รับการยอมรับ วิธีหนึ่งคือด้วยจดหมายขอบคุณ จดหมายขอบคุณแสดงความยินดีกับทีมของคุณเกี่ยวกับความสำเร็จและขอบคุณสมาชิกในทีมสำหรับการแสดงในระดับสูง โดยทั่วไปแล้วจดหมายขอบคุณประกอบด้วยย่อหน้าสั้น ๆ หนึ่งหรือสองย่อหน้าซึ่งชี้ให้เห็นความสำเร็จของทีมของคุณและขอบคุณสมาชิกในทีมสำหรับการทำงานของพวกเขา 1 บอกกล่าวจดหมายถึงสมาชิกแต่ละคนหากทีมของคุณมีขนาดเล็ก หากทีมของคุณมีขนาดใหญ่การส่งจดหมายจำนวนมากถือว่าใช้ได้ ตัวอย่างเช่นหากคุณมีทีมงานห้าคนส่งจดหมายถึงแต่ละคนเป็นรายบุคคลและเริ่มต้นด้วยการพูดคุยกับพวกเขาด้วยชื่อ 2 เน้นว่าทำไมคุณถึงขอบคุณ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การบัญชีและการทำบัญชี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ผลกระทบของการจ่ายเงินเดือนต่อสินทรัพย์และหนี้สิน
การบัญชีและการทำบัญชี

ผลกระทบของการจ่ายเงินเดือนต่อสินทรัพย์และหนี้สิน

การปฏิบัติตามหลักการบัญชีทั่วไปเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการธุรกิจของคุณ การรักษางบดุลของสินทรัพย์และหนี้สินของคุณการติดตามกระแสเงินสดของคุณด้วยงบกำไรขาดทุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่นเงินเดือนของ บริษัท ของคุณเป็นสาขาที่ช่วยให้คุณเข้าใจสถานะทางการเงินของ บริษัท และการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา งบดุล งบดุลของ บริษัท คือรายการสินทรัพย์และหนี้สินของ บริษัท สินทรัพย์ลบหนี้สินบวกส่วนของผู้ถือหุ้นในธุรกิจเท่ากับมูลค่าสุทธิของ บริษัท สินทรัพย์อาจรวมถึงอสังหาริมทรัพย์เงินสดในบัญชีธนาคารและลูกหนี้ หนี้สินอาจรวมถึงหนี้ระยะสั้นและระยะยาวรวมถึงยอดค้างชำระสำหรับค่าใช้จ่ายที่ค้างชำระ แต่ยังไม่ได้ชำระ หากค่าใช้จ่ายค้างจ่ายไ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
post-image การบัญชีและการทำบัญชี

บัญชีที่จ่ายมีผลกระทบต่อ ROI อย่างไร

สำหรับธุรกิจขนาดเล็กผลตอบแทนจากการลงทุนหมายถึงมูลค่าที่ธุรกิจจะได้รับเมื่อลงทุนเงินในพื้นที่การดำเนินงานของตนเอง บัญชีเจ้าหนี้ซึ่งรวมถึงเงินทั้งหมดที่ธุรกิจค้างชำระสำหรับการซื้อที่ทำไปแล้วนั้นมีผลต่อ ROI ที่ จำกัด แต่มีความหมาย ROI ที่ลดลง ผลตอบแทนจากการลงทุนของธุรกิจคือการเปรียบเทียบรายได้กับสินทรัพย์ที่ลงทุน ทุกอย่างที่ธุรกิจเป็นเจ้าของหรือซื้อเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ที่ลงทุนรวมถึงโรงงานผลิตเงินเดือนและต้นทุนการผลิตอื่น ๆ โดยทั่วไปมูลค่าของเจ้าหนี้จะเพิ่มขึ้นตามต้นทุนที่สูงขึ้นโดยเฉพาะเมื่อต้นทุนที่สูงขึ้นทำให้ธุรกิจขนาดเล็กต้องซื้อสินค้าที่จำเป็นด้วยเครดิต เว้นแต่รายได้จะเพิ่มขึ้นทั
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
post-image การบัญชีและการทำบัญชี

ค่าใช้จ่ายคงที่มีอะไรบ้างเมื่อดำเนินงานครัวทำอาหาร?

ครัวทำอาหารมีค่าใช้จ่ายหลายประเภทที่คงที่และต้องชำระในแต่ละเดือนที่ดำเนินธุรกิจ แม้ว่า บริษัท ของคุณจะไม่ได้รับคำสั่งซื้อใหม่ แต่คุณก็ยังทำงานได้เมื่อคุณเต็มใจที่จะรับงานใหม่ ค่าใช้จ่ายที่คุณต้องเสียสำหรับการให้บริการของคุณนั้นคงที่ ค่าใช้จ่ายผันแปรเช่นผลิตภัณฑ์อาหารและค่าแรงจะไม่ได้รับเมื่อคุณไม่มีคำสั่งให้เติม นี่คือแนวคิดที่แยกหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายคงที่และผันแปร ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค จำนวนเงินที่คุณจ่ายสำหรับค่าเช่าห้องครัวเป็นค่าใช้จ่ายคงที่และไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนต่อเดือนโดยไม่คำนึงถึงรายได้ที่คุณได้รับจากกิจกรรมการจัดเลี้ยงในแต่ละเดือน ค่าสาธารณูปโภคเช่นไฟฟ้าน้ำแก๊สและขยะถือเป็นค่าใช้จ่า
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
post-image การบัญชีและการทำบัญชี

วิธีเติมสัปดาห์ที่สิ้นสุดของใบบันทึกเวลา

เมื่อตั้งค่าระบบบัญชีเงินเดือนทุกธุรกิจจะต้องตัดสินใจว่าช่วงเวลาการจ่ายจะเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อใด เนื่องจากการทำงานสัปดาห์ละครั้งสำหรับ บริษัท ส่วนใหญ่เริ่มต้นในวันจันทร์จึงเหมาะสมที่จะเริ่มต้นระยะเวลาการจ่ายเงินในวันจันทร์แม้ว่าสัปดาห์ปฏิทินจะเริ่มในวันอาทิตย์ ขึ้นอยู่กับวันที่ บริษัท ของคุณใช้เป็นจุดเริ่มต้นของสัปดาห์งานฟิลด์การสิ้นสุดสัปดาห์ในใบบันทึกเวลาจะแสดงวันสุดท้ายของสัปดาห์นั้น ตัวอย่างเช่นหาก บริษัท ของคุณเริ่มต้นระยะเวลาการจ่ายในวันจันทร์วันอาทิตย์เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์และวันที่ที่เหมาะสมในการป้อนในฟิลด์การสิ้นสุดสัปดาห์ จ่ายงวด ระยะเวลาการจ่ายคือระยะเวลาที่ครอบคลุมโดยเงินเดือนขอ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การโฆษณาและการตลาด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แนวคิดเกี่ยวกับ Facebook การโฆษณาและการตลาด

แนวคิดเกี่ยวกับ Facebook

หนึ่งในเครื่องมือแบบอินเทอร์แอคทีฟจำนวนมากของ Facebook คือฟีเจอร์บันทึกย่อซึ่งให้วิธีการโต้ตอบแจ้งหรือเริ่มการสนทนากับเพื่อนของคุณ บันทึกย่อ Facebook ถูกสร้างขึ้นในส่วนบันทึกย่อของหน้าโปรไฟล์ Facebook ของคุณ ลิงก์ไปยังบันทึกย่อใหม่จะถูกโพสต์ไปยังฟีดข่าว ซึ่งแตกต่างจากการอัปเดตสถานะซึ่ง จำกัด ไว้ไม่เกินอักขระหลายร้อยตัวบันทึกของ Facebook อาจมีความยาวเท่าใดก็ได้ซึ่งช่วยให้การใช้งานที่ซับซ้อนกว่าการอัพเดตสถานะมาตรฐาน ข้อมูลข่าวสาร บางทีคุณอาจบันทึกพอดแคสต์หรือทำบล็อกเป็นประจำ บันทึกย่อของ Facebook เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการทำให้ผู้อ่านและผู้ฟังของคุณทราบถึงเวลาและสิ่งที่คุณกำลังเขียนและบันทึก ต
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สรุปขั้นสุดท้ายสำหรับแผนการตลาด การโฆษณาและการตลาด

สรุปขั้นสุดท้ายสำหรับแผนการตลาด

“ สรุปขั้นสุดท้าย” ของแผนการตลาดโดยปกติจะเรียกว่า“ บทสรุปผู้บริหาร” ที่นี่คุณจะสรุปเนื้อหาของแผนการตลาดรวมทั้งสรุปประเด็นสำคัญที่กล่าวถึงในแผนโดยย่อ ในขณะที่บทสรุปนี้มาที่ด้านหน้าของเอกสารแผนการตลาด แต่โดยทั่วไปแล้วจะเขียนล่าสุดเพราะมันทำหน้าที่เป็นนามธรรมของเอกสารทั้งหมด ข้อสังเกตเบื้องต้น สรุปสุดท้ายควรเริ่มต้นด้วยคำพูดเบื้องต้นเกี่ยวกับแผนการตลาด คุณควรพูดถึงบางอย่างเกี่ยวกับตลาดหลักของ บริษัท คำอธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการของ บริษัท และอาจมีไม่กี่บรรทัดเกี่ยวกับประวัติของ บริษัท นี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างความน่าเชื่อถือของธุรกิจรวมถึงการวางตำแหน่งในตลาดที่กว้างขึ้น หากคุณเป็
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลือกของบรรณาธิการ

วิธีการจดบันทึกการถอนกำไรสะสม รูปแบบธุรกิจและโครงสร้างองค์กร

วิธีการจดบันทึกการถอนกำไรสะสม

เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีเงินจากกำไรสุทธิจะถูกโอนไปยังบัญชีกำไรสะสม ในบางจุดเจ้าของจะต้องถอนเงินออกจากธุรกิจเพื่อการใช้งานส่วนตัว เอกสารนี้จะต้องมีเอกสารอย่างถูกต้องเพื่อให้มีจำนวนเงินที่เหมาะสมแสดงอยู่ในกำไรสะสมและในบัญชีเงินสด กระบวนการนี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่า บริษัท เป็น บริษัท หรือเป็นเจ้าของ แต่เพียงผู้เดียว ถอนเงินจากการเป็นเจ้าของ แต่เพียงผู้เดียว การบันทึกรายการในระบบบัญชีจำเป็นต้องมีรายการในคอลัมน์เดบิตและคอลัมน์เครดิตของบัญชีรายวัน คอลัมน์เดบิตอยู่ทางซ้ายและคอลัมน์เครดิตอยู่ทางขวา มีการบันทึกรายการในคอลัมน์เดบิตเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ - บางอย่างที่ธุรกิจเป็นเจ้าของ - หรือเพื่อล
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
นายจ้างควรได้รับแบบฟอร์มอะไรจากพนักงานใหม่ ทรัพยากรมนุษย์

นายจ้างควรได้รับแบบฟอร์มอะไรจากพนักงานใหม่

พนักงานใหม่มักจะใช้วันแรกในการกรอกเอกสารและดูดีวีดีหรือเว็บคาสต์เกี่ยวกับนายจ้างใหม่ของพวกเขา ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟอร์มบางอย่างรวมอยู่ในเอกสารเพื่อการตรวจสอบ ต้องกรอกแบบฟอร์มบางอย่างก่อนที่พนักงานจะสามารถเริ่มทำงานได้ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องให้พนักงานกรอกแบบฟอร์มเหล่านั้น I-9 แบบฟอร์มตรวจสอบคุณสมบัติการจ้างงานหรือ I-9 เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพนักงานทุกคนที่ได้รับการว่าจ้างหลังจากวันที่ 6 พฤศจิกายน 2529 แบบฟอร์มตรวจสอบว่าพนักงานมีคุณสมบัติที่จะทำงานในสหรัฐอเมริกา และมีคุณสมบัติในการทำงาน ตัวอย่างเอกสารที่พนักงานสามารถใช้เป็นหลักฐานได้คือหนังสือเดินทางใบขับขี
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความที่น่าสนใจ - February, 2023

วิธีจัดการกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลประมาทสำหรับการร้องเรียนที่จริงจัง
ทรัพยากรมนุษย์

วิธีจัดการกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลประมาทสำหรับการร้องเรียนที่จริงจัง

คาดว่าจะมีพนักงานในแผนกทรัพยากรบุคคลขององค์กรปฏิบัติตามนโยบายของ บริษัท ปฏิบัติตามแนวทางการจ้างงานที่เป็นธรรมและรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและเป็นความลับที่พวกเขาเชื่อถือได้ เมื่อเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ละเมิดความไว้วางใจของพนักงานผ่านพฤติกรรมประมาทมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเป็นพิเศษที่ทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ดังนั้นจึงจำเป็นที่คุณจะต้องดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็ว แจ้งให้ทราบ เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้สังเกตบทบาทของเจ้าหน้าที่ในสถานการณ์การจัดอันดับของเขาในแผนกทรัพยากรบุคคลและโครงสร้างองค์กร หากหัวหน้าแผน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
การระดมทุนเพื่อเริ่มธุรกิจรถปาร์ตี้
การจัดตั้งธุรกิจใหม่

การระดมทุนเพื่อเริ่มธุรกิจรถปาร์ตี้

อุตสาหกรรมรถบัสปาร์ตี้เติบโตขึ้นเนื่องจากผู้บริโภคชื่นชอบความคิดที่ว่าสามารถเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ เมืองและยังคงสนุกไปกับความปลอดภัยของรถบัสที่กำหนด การเริ่มต้นธุรกิจรถบัสปาร์ตี้ต้องมีความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการใช้งานรถบัสและการดื่มแอลกอฮอล์ เงินทุนการดำเนินการแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกที่จะไปใหญ่ในตอนแรก ก่อนที่คุณจะสามารถระดมทุนธุรกิจ ตัวเลือกทางการเงินสำหรับธุรกิจมักจะรวมถึงทรัพยากรส่วนบุคคลสินเชื่อครอบครัวนักลงทุนและสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก ด้วยรถบัสปาร์ตี้คุณสามารถนำเงินมาเองได้ แต่อาจต้องการเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น ๆ เขียนแผนธุรกิจที่ครอบคลุมซึ่งอธิบาย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ความท้าทายในการบริหารการตลาด
การจัดการพนักงาน

ความท้าทายในการบริหารการตลาด

เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กสวมหมวกหลายใบรวมถึงรับผิดชอบการดำเนินงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการด้านการเงิน แต่ในธุรกิจใด ๆ บทบาทที่สำคัญของเจ้าของคือการจัดการด้านการตลาดการวางแผนและดำเนินกลยุทธ์และยุทธวิธีที่จะนำลูกค้าผ่านประตู ปฏิบัติตามการกระทำของคู่แข่ง ฟังก์ชั่นการจัดการการตลาดในธุรกิจขนาดเล็กสามารถนำมาเปรียบเทียบกับชุดการแข่งขันหมากรุกที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่างคุณและคู่แข่งรายสำคัญของคุณ เพื่อให้โอกาสที่ดีที่สุดแก่คุณในการชนะการแข่งขันเหล่านี้ขั้นตอนแรกคือการรู้ว่าคู่แข่งของคุณกำลังทำอะไรและมีแนวโน้มที่จะทำ เจ้าของธุรกิจทุกคนต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งเป็นสำคัญ หากคู่แข่งมีการลดราคาในอดีตใน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
อะไรทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น?
การวางแผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจ

อะไรทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น?

ยอดคงเหลือของผู้ถือหุ้นของ บริษัท จะแสดงอยู่ในส่วนของงบดุลและรวมถึงจำนวนเงินที่ผู้ถือหุ้นของ บริษัท ได้ให้กับ บริษัท และกำไรสุทธิจนถึงปัจจุบันสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีและการจ่ายเงินสดให้กับ บริษัท ผู้ถือหุ้น มักเรียกว่ามูลค่าสุทธิของ บริษัท ส่วนของผู้ถือหุ้นอาจคำนวณได้โดยการลบหนี้สินทั้งหมดจากสินทรัพย์ทั้งหมด การออกหุ้น หุ้นที่ บริษัท ออกให้นักลงทุนส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป้าหมายของธุรกิจคือการเพิ่มความมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเงินที่ได้จากการออกหุ้นอาจนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และบริการใหม่เพื่อซื้อกิจการอื่นหรือเพื่อซื้ออุปกรณ์และเครื่องจักรให
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ตัวอย่างของวิธีที่ผู้จัดการจะจัดการกับสถานการณ์ที่เครียด
การจัดการพนักงาน

ตัวอย่างของวิธีที่ผู้จัดการจะจัดการกับสถานการณ์ที่เครียด

สี่สิบเปอร์เซ็นต์ของคนงานบอกว่างานของพวกเขาเครียด "มาก" หรือ "แย่มาก" ตามศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค ผู้จัดการ บริษัท ขนาดเล็กโดยเฉพาะในตำแหน่งที่พวกเขาเผชิญความเครียดทุกวันในงานของพวกเขา ผู้จัดการจัดการกับสถานการณ์ที่ตึงเครียดในรูปแบบต่างๆ ลักษณะที่พวกเขาจัดการกับความเครียดมีความสำคัญในการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์บางอย่าง ความเครียดที่ไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมสามารถนำไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตอารมณ์และแม้แต่ร่างกาย ระบุแหล่งที่มา ผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพก่อนระบุแหล่งที่มาของความเครียด พวกเขารับรู้ว่าความเครียดเกิดจากการทำงานมากเกินไปหรือขัดแย้งกับคนงานคนอื่น ๆ หรือไม่ พวกเขาอาจมีน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ผลของการละเมิดลิขสิทธิ์
ข้อบังคับทางธุรกิจและสถานที่ทำงาน

ผลของการละเมิดลิขสิทธิ์

การละเมิดลิขสิทธิ์มักเกิดขึ้นเมื่อฝ่ายหนึ่งใช้งานสร้างสรรค์หรือวิทยาศาสตร์ของอีกฝ่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาทำให้การละเมิดลิขสิทธิ์เป็นอาชญากรรมของรัฐบาลกลาง นอกจากนี้ยังอนุญาตให้บุคคลที่ได้รับบาดเจ็บสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีทางแพ่งต่อผู้ละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อกู้เงินค่าเสียหาย ธุรกิจจำนวนมากพึ่งพาลิขสิทธิ์สำหรับวิธีการหารายได้ กฎหมายลิขสิทธิ์มีบทลงโทษที่เข้มงวดเพื่อปกป้องผู้สร้างผลงานที่ไม่เหมือนใครและเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่พวกเขาส่งมอบให้กับสังคม เศรษฐศาสตร์ การละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญามีค่าใช้จ่ายธุรกิจของสหรัฐอเมริกาประมาณ $ 28 พันล้านต่อปีแล
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ตัวอย่างของเทคนิคการเป็นผู้นำ
ทรัพยากรมนุษย์

ตัวอย่างของเทคนิคการเป็นผู้นำ

การเรียนรู้เทคนิคการเป็นผู้นำใหม่หรือการกลับมาใช้วิธีที่ใช้ดีอาจทำให้ประสิทธิภาพของผู้นำดีขึ้น ผู้นำที่ชาญฉลาดใช้เวลาในการตรวจสอบและพัฒนาเทคนิคการเป็นผู้นำที่เหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะ - รูปแบบการมอบหมายหรือเผด็จการอาจไม่เหมาะกับทุกสถานการณ์ หัวใจหลักของประสบการณ์ความเป็นผู้นำคือกลุ่มของเทคนิคที่สามารถช่วยกำหนดเส้นทางการทำงานของผลลัพธ์ของผู้นำ การวางแนวเป้าหมาย การระบุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของโครงการเป็นลายลักษณ์อักษรจะช่วยให้ผู้นำมีพื้นฐานและจุดอ้างอิงที่จะนำไปสู่และจัดการผู้อื่น เทคนิคนี้ช่วยให้ผู้นำสามารถปรับทิศทางพนักงานของเขาให้ทำงานอย่างตรงไปตรงมาสร้างความคาดหวังที่เป็นจริงและป้องกันไ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วิธีใช้ไฟล์ Excel เพื่ออัปเดตเว็บ HTML
การบัญชีและการทำบัญชี

วิธีใช้ไฟล์ Excel เพื่ออัปเดตเว็บ HTML

การติดตามการอัปเดตไปยังเว็บไซต์ของ บริษัท ที่ใช้งานอยู่จะช่วยให้คุณวางแผนใช้และ - หากจำเป็น - ย้อนกลับการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถใช้สเปรดชีต Excel เพื่อบันทึกว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างกราฟิกใหม่การเขียนและการอัปโหลดโพสต์บล็อกกลั่นกรองความคิดเห็นดูแลหน้า HTML แบบคงที่และดูแลผู้ขายภายนอกที่ให้รหัสหรือเนื้อหา ไม่ว่าคุณจะสร้างแผ่นงานง่าย ๆ เพื่อติดตามความรับผิดชอบและความสำเร็จหรือสร้างกลไกการติดตามเต็มรูปแบบภายใน Excel คุณจะรู้สถานะของการพัฒนาเว็บไซต์ของคุณเสมอ 1 คลิกที่ส่วนหัวของแถวสำหรับแถวที่ 1 ของสเปรดชีตของคุณ คลิกที่แท็บ "หน้าแรก" ใน Ribbon ของ Excel ในกลุ่มแบบอักษรให้คลิกที่ &qu
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม