สิ่งที่พนักงานสามารถปรับปรุงได้ในที่ทำงาน

พนักงานมักจะรู้สึกติดกับดักโดยไม่ตระหนักถึงการพัฒนาในงานของพวกเขา ทีมผู้บริหารที่ยินดีที่จะทำงานกับพนักงานช่วยให้การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่กว่า การเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นขึ้นอยู่กับเป้าหมายและสภาพจิตใจของพนักงานและผู้บริหาร

ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

พนักงานมีความสามารถในการส่งเสริมความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความรู้สึกที่แข็งแกร่งของการทำงานเป็นทีม ความสัมพันธ์ช่วยให้พนักงานเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันและอาจสร้างความสัมพันธ์นอกเหนือจากการทำงาน การสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างและเสริมสร้างความสัมพันธ์ พนักงานต้องเรียนรู้ที่จะสื่อสารความคิดและความคิดของตนอย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ฟังเพื่อนร่วมงาน นายจ้างสามารถช่วยเหลือพนักงานได้โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารและการวางแผนกิจกรรมการสร้างทีม สภาพแวดล้อมที่ให้ความสำคัญกับความร่วมมือและการทำงานเป็นทีมช่วยในการสร้างความสัมพันธ์

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ

ในขณะที่โครงสร้างพื้นฐานของสำนักงานยากที่จะเปลี่ยนแปลงพนักงานสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กและเพิ่มสัมผัสส่วนบุคคลในพื้นที่ทำงานทันที สภาพแวดล้อมทางกายภาพช่วยสร้างพื้นที่ทำงานที่มีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้นซึ่งส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน องค์กรเป็นวิธีที่ง่ายสำหรับพนักงานในการควบคุมและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ระบบการจัดเก็บและเครื่องมือขององค์กรจะช่วยจัดระเบียบรายการงานเพื่อให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพ สัมผัสการตกแต่งสร้างสภาพแวดล้อมสำนักงานส่วนบุคคลที่ช่วยให้พนักงานรู้สึกสะดวกสบายมากขึ้น พืชช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับสำนักงานและทำให้สภาพแวดล้อมที่ดูอ่อนโยนดูเป็นธรรมชาติ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

การปรับปรุงคุณสมบัติช่วยปรับปรุงสถานที่ทำงานโดยรวมโดยอนุญาตให้พนักงานมีส่วนร่วมอย่างเต็มศักยภาพ พนักงานที่เรียนรู้และรับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีขึ้น สิ่งนี้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมงานและ บริษัท ของเขาด้วยการเพิ่มผลผลิตและการมีส่วนร่วมในโครงการ นายจ้างสามารถกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงนี้ได้โดยเสนอโอกาสฝึกอบรมภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอและให้การเข้าถึงการฝึกอบรมภายนอก การชดเชยค่าเล่าเรียนเป็นอีกวิธีหนึ่งในการสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ

พนักงานมักจะคิดหาวิธีที่มีประสิทธิภาพสำหรับการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในที่ทำงานเพราะพวกเขาเป็นคนที่จัดการกับปัญหาทุกวัน พนักงานสามารถช่วยปรับปรุงสถานที่ทำงานโดยเสนอข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหาร ทีมผู้บริหารสามารถอำนวยความสะดวกโดยสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในความคิดของพวกเขา ผู้จัดการควรให้คำแนะนำอย่างจริงจังเพื่อกระตุ้นให้พนักงานคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

โพสต์ยอดนิยม