องค์ประกอบของโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

โครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินงานและเติบโตในลักษณะที่คุณสามารถจัดการได้ดีขึ้น โครงสร้างที่มีประสิทธิภาพสร้างการสื่อสารที่มีความสอดคล้องภายใน บริษัท ข่าวสารการตลาดที่สม่ำเสมอและวัฒนธรรมที่ช่วยส่งเสริมความสามัคคีและขวัญกำลังใจที่ดี เพื่อให้บรรลุการจัดเรียงนี้คุณต้องเข้าใจองค์ประกอบของโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

ขวัญกำลังใจของพนักงาน

ขวัญกำลังใจสูงจัดโครงสร้างองค์กรด้วยกัน ด้วยกำลังใจในการทำงานที่สูงมีการยกระดับและพนักงานเสนอแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างแผนแรงจูงใจที่เสนอจ่ายให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานเกินความคาดหวัง เปรียบเทียบเงินเดือนและโครงสร้างการจ่ายเงินที่คุณเสนอให้กับ บริษัท อื่น ๆ ในอุตสาหกรรมของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแข่งขันได้และกระตุ้นให้พนักงานรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของ บริษัท พยายามจัดงานประชุม บริษัท อย่างน้อยไตรมาสละครั้งและรักษาวัฒนธรรมของการส่งเสริมและการเติบโตที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานและสะสมความภักดีของพนักงาน

การสื่อสาร

โครงสร้างขององค์กรนั้นมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมันสนับสนุนการสื่อสารที่ชัดเจนข้ามสายงานของ บริษัท ตามห้องสมุดการจัดการฟรี หน่วยงานจะต้องสามารถพูดคุยกันเพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานประจำวันเป็นไปอย่างราบรื่น พนักงานต้องรู้สึกราวกับว่าพวกเขาสามารถพูดคุยกับผู้จัดการเพื่อช่วยในการพัฒนาพนักงานและเพื่อช่วยแก้ไขความขัดแย้ง ผู้จัดการต้องมีการเข้าถึงทีมผู้บริหารเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายและปัญหาที่สำคัญของ บริษัท

การตัดสินใจ

ผู้มีอำนาจตัดสินใจในทุกระดับต้องได้รับการระบุอย่างชัดเจนตามที่ปรึกษาทางธุรกิจของ Bridgespan Group ปัญหาที่สำคัญอื่น ๆ อาจต้องได้รับการอนุมัติจากประธานหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเช่นการตัดสินใจของผู้ขายรายใหญ่หรือข้อกังวลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ผู้จัดการทุกระดับต้องการอำนาจในการตัดสินใจในประเด็นที่มีผลกระทบโดยตรงต่อแผนกหรือกลุ่มของพวกเขา นโยบายการเลื่อนระดับที่กำหนดไว้อย่างดีสามารถเคลื่อนย้ายปัญหาไปสู่การจัดการในระดับที่สูงขึ้นได้ถ้าจำเป็น

โพสต์ยอดนิยม