ตัวอย่างปัญหาทางวัฒนธรรมในกำลังแรงงานทั่วโลก

เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทำให้ บริษัท ต่างๆสามารถจ้างพนักงานในประเทศอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและแม้แต่ธุรกิจขนาดเล็กก็สามารถใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์การจ้างงานนี้ได้ ในขณะที่แรงงานทั่วโลกมีความหลากหลายมักจะนำเสนอโอกาสที่เพิ่มขึ้นสำหรับวิธีการที่เป็นนวัตกรรม แต่ปัญหาทางวัฒนธรรมสามารถขัดขวางการผลิตได้ ด้วยการตระหนักถึงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นคุณสามารถทำตามขั้นตอนเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการรับรู้ทางวัฒนธรรมและส่งเสริมพนักงานทั่วโลกที่มีประสิทธิผลมากขึ้น

การจัดการไม่ดี

แนวปฏิบัติทางธุรกิจที่ทำงานในสถานที่หนึ่งอาจไม่ทำงานในที่อื่น ตัวอย่างเช่นกิจกรรมหมายถึงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีเช่นโปรแกรมการออกกำลังกายแบบกลุ่มรายวันอาจถูกมองว่าโง่ในสหรัฐฯหรือไม่จำเป็นในเยอรมนี เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดดังกล่าวผู้นำต้องดำเนินการสำรวจพนักงานหรือกลุ่มมุ่งเน้นเพื่อให้เข้าใจถึงปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้นต่อการปฏิบัติด้านการจัดการ ในทำนองเดียวกันการวิเคราะห์ตลาดท้องถิ่นจะต้องเกิดขึ้นก่อนที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการในสถานที่ใหม่ ป้องกันความล้มเหลวโดยการทำความเข้าใจสภาพภูมิอากาศและบรรยากาศในท้องถิ่น

ภาษา

ใน บริษัท ระดับโลกพนักงานทุกคนมักจะไม่พูดภาษาเดียวกัน โดยทั่วไปการประชุมและการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรเกิดขึ้นในภาษาอังกฤษธุรกิจ อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่มีความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษและอาจส่งผลให้เกิดปัญหาในการตีความและความหมาย วลีสำนวนและการอ้างอิงทางวัฒนธรรมอาจทำให้เกิดความสับสน นอกจากนี้สำเนียงและภาษาถิ่นยังมีปัญหาด้านการสื่อสารที่ซับซ้อน ป้องกันความเข้าใจผิดโดยทำให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงการฝึกอบรมภาษาที่เพียงพอเพื่อดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม

ศาสนา

ในพนักงานทั่วโลก บริษัท ต้องจำวันหยุดทางศาสนาของพนักงานทุกคน โดยปกติแล้ว บริษัท จะจัดทำตารางวันหยุดที่ใช้กับวันหยุดในภูมิภาค ในบางกรณีจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันทางศาสนารายวันเช่นกันซึ่งอาจขัดแย้งกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาให้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อนที่จะกำหนดความต้องการงานในสถานที่ใหม่ ในพนักงานทั่วโลกพนักงานอาจไม่คุ้นเคยกับหลักปฏิบัติทางศาสนาของกันและกัน การดำเนินการรับรู้วัฒนธรรมที่มุ่งเน้นความคล้ายคลึงกันระหว่างศาสนาโลกช่วยส่งเสริมความเข้าใจและการทำงานร่วมกันที่นำไปสู่ความสัมพันธ์ในการทำงานที่ดีขึ้น

ประชากรแรงงาน

ขณะนี้หลาย บริษัท ประสบกับอัตราเกษียณอายุที่สูงกว่าการจ้างงาน ในที่สุดสิ่งนี้อาจส่งผลให้เกิดความต้องการแรงงานอายุน้อยที่มีทักษะแตกต่างกัน ตามคำตอบของ CNN บริษัท หลายแห่งกำลังเปลี่ยนจากรูปแบบธุรกิจที่มีสำนักงานใหญ่กลางหนึ่งแห่งและแผนกเล็ก ๆ ทั่วโลก พวกเขากำลังดำเนินการในแผนกที่จัดตั้งขึ้นเมื่อมีความต้องการจ้างงานและในกรณีที่มีความรู้และความสามารถที่จำเป็น สิ่งนี้อาจส่งผลให้เกิดการแบ่งแยกทางวัฒนธรรมของ บริษัท ไม่เพียง แต่ขึ้นอยู่กับความหลากหลายทางชาติพันธุ์ แต่ยังเกี่ยวข้องกับความแตกต่างระหว่างรุ่นเช่นกัน ประเทศที่มีเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่ประเภทนี้ ได้แก่ บราซิลเม็กซิโกและอินโดนีเซีย

โพสต์ยอดนิยม