สองส่วนที่สำคัญที่สุดของการวิเคราะห์ SWOT

SWOT หมายถึงจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคาม การวิเคราะห์ SWOT ระบุจุดแข็งและจุดอ่อนภายใน บริษัท และโอกาสและภัยคุกคามภายนอก ส่วนที่สำคัญที่สุดของการวิเคราะห์ SWOT ระบุการกระทำที่สอดคล้องกับองค์ประกอบที่คุณระบุ ด้วยการใช้ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงสถานการณ์ของ บริษัท ของคุณคุณสามารถลดโอกาสในการพัฒนาที่ส่งผลเสียต่อธุรกิจในขณะที่ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

องค์ประกอบ SWOT

ก่อนที่คุณจะทำการวิเคราะห์ที่แยกส่วนที่สำคัญที่สุดสองส่วนของกระบวนการคุณต้องระบุองค์ประกอบ SWOT จุดเด่นคือลักษณะภายในของ บริษัท เช่นทักษะทรัพยากรความสามารถและแบรนด์ จุดอ่อนคือลักษณะภายในเช่นแหล่งที่มาของลูกค้าหรือความไม่พอใจของพนักงาน โอกาสคือโอกาสในการขยายตลาดภายนอกการปรับปรุงเทคโนโลยีหรือจุดอ่อนของคู่แข่ง ภัยคุกคามมาจากปัจจัยภายนอกเช่นคู่แข่งรายใหม่ลูกค้าที่ไม่พอใจหรือความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลง ขั้นตอนแรกคือการแสดงรายการองค์ประกอบที่เป็นไปได้ทั้งหมดในกระบวนการระดมสมองของทีม

ยศ

ขั้นตอนถัดไปก่อนดำเนินการวิเคราะห์ SWOT คือการจัดอันดับองค์ประกอบที่คุณระบุไว้ องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดเท่านั้นที่สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ได้เนื่องจากวัตถุประสงค์ของมันคือเพื่อแนะนำการกระทำที่เหมาะสมสำหรับ บริษัท ในการปรับปรุงสถานการณ์ในตลาด มีเพียงการกระทำที่ จำกัด จำนวนหนึ่งที่เป็นไปได้ในแต่ละครั้งโดยมีข้อ จำกัด ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพยากรและบุคลากร โดยปกติแล้วคุณไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาองค์ประกอบมากกว่าสองหรือสามอันดับแรกของแต่ละประเภทไว้เพื่อระบุหลักสูตรที่สำคัญที่สุดที่ บริษัท ของคุณอาจทำ

ลดความเสี่ยง

ส่วนที่สำคัญที่สุดของการวิเคราะห์ SWOT คือการปรับปรุงความมีชีวิตของ บริษัท ของคุณ ภัยคุกคามที่สำคัญควบคู่ไปกับความอ่อนแอของ บริษัท มักจะมีความเสี่ยงในอนาคต บริษัท ของคุณและการวิเคราะห์ SWOT จะระบุความเสี่ยงเหล่านี้ การวิเคราะห์ของคุณจับคู่ภัยคุกคามภายนอกกับจุดอ่อนภายในเพื่อเน้นปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดที่ บริษัท ของคุณต้องเผชิญ ตัวอย่างเช่นคู่แข่งรายใหม่ที่เข้าสู่สายธุรกิจหลักที่คุณลงทุนอย่างหนักโดยที่ไม่มีผลลัพธ์อาจเป็นปัญหาร้ายแรง

จากนั้นคุณสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเหมาะสมที่สุดในการกำจัดจุดอ่อนภายในหรือลดภัยคุกคามภายนอก คุณสามารถกำจัดจุดอ่อนภายในด้วยการกำหนดทรัพยากรของ บริษัท เพื่อแก้ไขปัญหา คุณสามารถลดภัยคุกคามภายนอกด้วยการละทิ้งพื้นที่ที่ถูกคุกคามของธุรกิจหรือพบกับภัยคุกคามหลังจากเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจของคุณ

ปรับปรุงประสิทธิภาพ

ส่วนที่สำคัญที่สุดอันดับสองของการวิเคราะห์ SWOT จะบอกคุณว่าควรดำเนินการอย่างไรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกิจของคุณ การวิเคราะห์ของคุณจับคู่จุดแข็งภายในกับโอกาสภายนอก การใช้ประโยชน์จากโอกาสจากตำแหน่งที่แข็งแกร่งช่วยให้มั่นใจว่าความสำเร็จของกิจการที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่นหากหนึ่งในจุดแข็งของคุณคือการเงินคุณอาจซื้อคู่แข่งที่อ่อนแอหรือลงทุนในเทคโนโลยีที่มีแนวโน้ม หากคุณสามารถช่วยให้ บริษัท ของคุณอยู่รอดได้ด้วยส่วนแรกของการวิเคราะห์ SWOT ส่วนนี้จะช่วยให้ บริษัท ของคุณประสบความสำเร็จและปรับปรุงประสิทธิภาพ

โพสต์ยอดนิยม