วิสัยทัศน์ของโครงสร้างองค์กรขององค์กรที่ดีที่สุดคืออะไร?

องค์กรที่กำหนดมาตรฐานหรือใช้เป็นตัวอย่างของวิธีการทำสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพนั้นเรียกว่าองค์กร "แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด" เทคนิคที่ใช้ - "แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด" - แสดงผลลัพธ์ที่เหนือกว่าและมีแอปพลิเคชันทั่วทั้งอุตสาหกรรมหรือองค์กร องค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดนั้นเชี่ยวชาญในการบูรณาการโครงสร้างองค์กรกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่มั่นคงและบูรณาการสิ่งเหล่านี้เป็นข้อความองค์รวมเกี่ยวกับองค์กรที่ทำหน้าที่เป็น "แบรนด์" ของ บริษัท ในฐานะเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กคุณสามารถเรียนรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์พันธกิจและคุณค่าของคุณเอง

โครงสร้างองค์กร

ธุรกิจทุกขนาดเผชิญกับความท้าทายในการหาคนที่เหมาะสมสำหรับงานที่เหมาะสม การจัดตำแหน่งคนที่มีจุดแข็งรวมถึงการลดความวิตกกังวลและความเสียดทานในที่ทำงานเป็นบทเรียนที่สำคัญที่ต้องเรียนรู้จากองค์กรแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด บริษัท บางแห่งใช้ลำดับชั้นที่ชัดเจนโดยมีผู้จัดการหรือเจ้าของคนเดียวและมีอำนาจและการควบคุมที่ชัดเจน หาก บริษัท ของคุณทำงานในหลาย ๆ ที่หรือมีสาขาต่าง ๆ วิธีการลำดับชั้นอาจทำงานได้ดี องค์กรขนาดเล็กที่เป็นทางการน้อยกว่ามักใช้โครงสร้างแนวนอน นี่เป็นกรณีของ Google ที่ส่งเสริมความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับพนักงาน ในองค์กรด้านข้างเหล่านี้มีระบบการจัดการอยู่ในสถานที่ แต่ฝ่ายบริหารพยายามหาข้อเสนอแนะจากพนักงานและพยายามลดความรู้สึกควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา การออกแบบองค์กรนี้ทำงานได้ดีใน บริษัท ขนาดเล็กองค์กรไม่แสวงหากำไรและองค์กรชุมชน

แถลงการณ์ภารกิจและค่านิยม

พันธกิจขององค์กรนั้นเป็นข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับเป้าหมายหลักของ บริษัท ตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดพันธกิจพยายามที่จะตอบคำถาม: "องค์กรของเราจะเพิ่มคุณค่าให้กับตลาดหรือกลุ่มประชากรที่เรารับใช้ได้อย่างไร" โดยปกติแล้วพันธกิจจะมาพร้อมกับรายการค่านิยมหลักของ บริษัท ค่าเหล่านี้แจ้งพนักงานและลูกค้าขององค์กรถึงเป้าหมายการขับเคลื่อนของ บริษัท ตัวอย่างเช่นคลินิกขนาดเล็กอาจนำภารกิจของการให้บริการประชากรที่มีบทบาทในชุมชน ค่านิยมที่จะมาพร้อมกับภารกิจดังกล่าวอาจรวมถึงการเคารพผู้อื่นการเข้าถึงยารักษาชีวิตแบบเปิดและความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดค่านิยมที่ บริษัท ของคุณใช้ควรเป็นจริงกับจุดแข็งหลักของ บริษัท ซึ่งสะท้อนถึงเหตุผลในการทำธุรกิจของคุณ

คำแถลงวิสัยทัศน์

คำแถลงภารกิจทำงานควบคู่ไปกับคำแถลงที่ยิ่งใหญ่กว่าในวิสัยทัศน์ขององค์กร ในขณะที่คำแถลงพันธกิจและค่านิยมให้ความสำคัญกับเหตุผลของ บริษัท ในการดำรงอยู่และรูปแบบการดำเนินงานในปัจจุบันคำแถลงวิสัยทัศน์สะท้อนให้เห็นว่า บริษัท มองตัวเองไปที่ใด องค์กรแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดนั้นปฏิบัติตามแนวทางเฉพาะที่สามารถวัดได้ดำเนินการตามสมควรและมีความอ่อนไหวต่อเวลาหรือสมาร์ทในการเขียนเป้าหมายเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร แถลงการณ์วิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ของ SMART สามารถพัฒนาเป็นวัตถุประสงค์ที่ใช้งานได้สำหรับ บริษัท ของคุณ

การบูรณาการการสื่อสาร

ภารกิจวิสัยทัศน์คำแถลงคุณค่าและการออกแบบองค์กรทั้งหมดทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความประทับใจให้กับ บริษัท ของคุณในสายตาของพนักงานและลูกค้า องค์ประกอบหลักของ Building Block องค์กรเหล่านี้ควรแสดงในการสื่อสารทางธุรกิจทั้งหมด องค์กรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดจะเน้นย้ำประเด็นหลักของพวกเขาในสื่อการตลาดการออกแบบโลโก้ข้อความการบริการลูกค้า

โพสต์ยอดนิยม