เหตุใดทั้งสองฝ่ายมีส่วนร่วมจึงจำเป็นต้องลงนามในข้อตกลงทางธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร?

สัญญามีหลายรูปแบบ แต่ทุกคนจะต้องแสดงหลักฐานบางอย่างที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเห็นด้วยกับการแลกเปลี่ยนสิ่งของหรือบริการที่มีค่า การแลกเปลี่ยนสามารถทำได้ทันทีหรือตามสัญญาและอาจเกี่ยวข้องกับสิ่งที่จับต้องไม่ได้สินค้าทางกายภาพบริการและเงิน วัตถุประสงค์ของสัญญาแสดงให้เห็นถึงข้อตกลงร่วมกันกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แสดงในเอกสาร วิธีปกติในการพิสูจน์ข้อตกลงคือการที่แต่ละฝ่ายลงนามในสัญญา

ข้อตกลงกับเนื้อหา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาโดยทั่วไปเป็นผลมาจากการเจรจาระหว่างบุคคลหรือองค์กรสองคนหรือมากกว่านั้น สัญญารายละเอียดสินค้าบริการหรือข้อควรพิจารณาที่จะแลกเปลี่ยนวันที่แลกเปลี่ยนและตัวแก้ไขใด ๆ ในการแลกเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงในภายหลังหรือความต่อเนื่องของสัญญาเป็นภาคผนวกและโดยปกติจะต้องมีลายเซ็นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สัญญาระหว่างบุคคลนั้นลงนามโดยแต่ละบุคคลหรือตัวแทนที่ทำสัญญาสำหรับบุคคลนั้น ๆ บริษัท มีบุคคลที่ได้รับอนุมัติอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีลายเซ็นสามารถมอบอำนาจให้ บริษัท ได้ รายชื่อบุคคลเหล่านี้และข้อ จำกัด ใด ๆ ต่ออำนาจการลงนามได้ระบุไว้ในเอกสารการลงมติที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัท, กรรมการผู้จัดการหรือเจ้าของ

เพิ่มขีดความสามารถในการยอมรับ

แต่ละสัญญามีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องซึ่งเมื่อมีการเซ็นสัญญาจะบังคับใช้ตามกฎหมาย สัญญาที่ไม่มีลายเซ็นไม่ได้พิสูจน์ว่าทุกฝ่ายได้ตกลงรายละเอียดแล้วแม้ว่าจะมีการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นก็สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีได้ว่าทุกฝ่ายจะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา สัญญาที่ทำด้วยปากเปล่าเช่นเมื่อฝ่ายหนึ่งบอกอีกฝ่ายให้ดำเนินการต่อไปและเสนอบริการเป็นการยอมรับโดยนัย แต่อาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสิ่งที่คู่สัญญาต้องการ นั่นคือเหตุผลที่สัญญาทางธุรกิจถูกทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยทุกฝ่ายในสัญญา ผู้เยาว์ผู้มีจิตใจที่ไม่มั่นคงผู้ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์และผู้ที่มีการตัดสินที่ไม่ได้รับการพิสูจน์จะไม่ถือว่าเป็นความสามารถทางกฎหมายในการลงนามยอมรับ

การทำให้ภาคีนั้นปลอดภัย

ลายเซ็นของสัญญามีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องทุกฝ่าย บางครั้งฝ่ายหนึ่งจะแก้ไขข้อกำหนดของสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่บอกอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องอ่านสัญญาก่อนเซ็นสัญญาเพราะลายเซ็นปกติจะทำให้สัญญาบังคับใช้ เมื่อข้อตกลงเกี่ยวข้องกับการเจรจาอย่างกว้างขวางและการเปลี่ยนแปลงสัญญาที่เสนอผู้ลงนามมักจะถูกขอให้เริ่มต้นแต่ละหน้าของสัญญาเพื่อระบุการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ชื่อย่อยังทำให้การทำซ้ำแต่ละหน้ามีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ผ่านการอนุมัติได้ยาก ในบางกรณีพยานจำเป็นต้องลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันการปฏิบัติตามสัญญาโดยส่วนตัวขณะที่พวกเขาเซ็นสัญญา การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังในสัญญาต้องมีลายเซ็นเป็นหลักฐานว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นได้รับการยอมรับจากคู่สัญญา

สัญญาโดยนัย

เมื่อฝ่ายต่างๆเห็นด้วยกับการแลกเปลี่ยนมูลค่าและการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นสัญญาจะถูกบอกเป็นนัย ผู้ที่ซื้อสินค้าในร้านค้าโดยใช้ผลิตภัณฑ์เว็บหรือบริการจ้างทำสัญญาโดยนัย การถ่ายโอนสินค้าหรือประสิทธิภาพการทำงานของบริการถือเป็นข้อตกลงแม้ว่าบางครั้งจะมีการร้องเรียนหรือเข้าใจผิด หากคู่กรณีไม่สามารถหาข้อยุติได้โดยการเจรจาพวกเขาจะจบลงในศาลและความถูกต้องของสัญญาโดยนัยจะต้องพิสูจน์ผ่านประสบการณ์ทางธุรกิจที่ผ่านมาและคำถามเกี่ยวกับการจัดหาสินค้าหรือบริการในลักษณะที่คาดหวัง

โพสต์ยอดนิยม