ตัวอย่างเป้าหมายที่ยอดเยี่ยมของพนักงาน

การตั้งเป้าหมายเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน การตั้งค่าและการบรรลุเป้าหมายช่วยให้พนักงานตั้งตารอความสำเร็จและรางวัลใหม่ผลักดันการปฏิบัติงานของพวกเขาให้สูงขึ้นเรื่อย ๆ เป้าหมายที่ดีที่สุดรวมถึงองค์ประกอบที่สำคัญสี่อย่าง; เป้าหมายของพนักงานที่ดีนั้นมีความเฉพาะเจาะจงตรงตามกำหนดเวลาสามารถวัดผลได้และมีเหตุผลพอสมควร การทบทวนตัวอย่างของเป้าหมายพนักงานที่ยอดเยี่ยมสามารถช่วยคุณสร้างเป้าหมายสำหรับตัวคุณเองหรือพนักงานของคุณที่มีคุณสมบัติทั้งสี่อย่าง

เป้าหมายการผลิต

ผลผลิตสามารถถูกกำหนดได้ตามปริมาณของงานที่สำเร็จได้ภายในกรอบเวลาที่กำหนด สามารถวัดผลได้ในหน่วยที่ผลิตลูกค้าที่ให้บริการหรือมาตรการอื่น ๆ ของผลผลิต การตั้งเป้าหมายการเพิ่มผลผลิตสำหรับพนักงานแต่ละคนนั้นมีผลระยะยาวในการเพิ่มผลผลิตโดยรวมของ บริษัท ทำให้ บริษัท สามารถทำงานได้มากขึ้นในระยะเวลาเท่ากันและมีจำนวนพนักงานเท่ากัน

ตัวอย่างของเป้าหมายการเพิ่มผลผลิตที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ปฏิบัติงานสายการประกอบโดยใช้คุณสมบัติสี่ประการของเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพอาจเป็น“ เพื่อเพิ่มจำนวนหน่วยที่ผลิตต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้น 5 เปอร์เซ็นต์ระหว่างการตรวจสอบประสิทธิภาพครึ่งปี” เป้าหมายการเพิ่มผลผลิตที่ยอดเยี่ยมสำหรับพนักงานป้อนข้อมูลอาจเป็น“ เพื่อเพิ่มความเร็วในการพิมพ์ห้าคำต่อนาทีในแต่ละเดือนจนกระทั่งสูงถึง 60 คำต่อนาที”

เป้าหมายประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพเป็นแนวคิดที่คล้ายคลึงกับการเพิ่มผลผลิต แต่มันเข้าใกล้เอาต์พุตในลักษณะที่ต่างออกไป ประสิทธิภาพสามารถกำหนดได้ด้วยความเร็วความแม่นยำและคุณภาพที่สอดคล้องกับการทำงานของพนักงาน คนงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทำผิดพลาดน้อยลงและสามารถเพิ่มผลิตภาพโดยไม่ลดมาตรฐานคุณภาพ

ตัวอย่างของเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมสำหรับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าคือ“ เพื่อรักษาจำนวนการบริการที่นานกว่าห้านาทีถึงไม่ถึงสิบต่อวัน” เพื่อกระตุ้นตัวแทนให้มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ามากขึ้นและคาดการณ์ความต้องการของพวกเขา

เป้าหมายการศึกษา

ความสำเร็จด้านการศึกษาสามารถทำให้พนักงานมีค่ามากขึ้นกับนายจ้างของพวกเขานอกเหนือจากการเพิ่มคุณค่าชีวิตของพวกเขาในด้านอื่น ๆ การตั้งเป้าหมายเป็นวิธีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถเข้าถึงเป้าหมายทางการศึกษาและ บริษัท ต่างๆจะได้รับประโยชน์จากการกำหนดเป้าหมายทางการศึกษาร่วมกับพนักงานของพวกเขา ความสำเร็จด้านการศึกษาที่มีค่ารวมถึงสิ่งต่าง ๆ เช่นองศาวิทยาลัยโปรแกรมการฝึกอบรมที่ บริษัท เป็นผู้สนับสนุนและรับรองมืออาชีพ

ตัวอย่างของเป้าหมายด้านการศึกษาที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้จัดการที่ต้องการคือ“ เพื่อเติมเต็มโมดูลการฝึกอบรมการจัดการทั้งเจ็ดก่อนการทบทวนผลการปฏิบัติงานในปีหน้า” ตัวอย่างของเป้าหมายด้านการศึกษาที่ยอดเยี่ยมสำหรับใครบางคนที่อยู่ในระดับสูงสุด โปรแกรมปริญญาของภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงนี้และเพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาของฉันภายในสามปี”

เป้าหมายการพัฒนาส่วนบุคคล

ผลการปฏิบัติงานของพนักงานขึ้นอยู่กับปัจจัยเชิงคุณภาพหลายประการนอกเหนือจากปัญหาเชิงปริมาณที่วัดได้ง่าย ลักษณะที่ไม่มีตัวตนเช่นทักษะความเป็นผู้นำ, ประสิทธิภาพการสื่อสาร, ทักษะการจัดการความขัดแย้งและการมีส่วนร่วมเชิงกลยุทธ์ในการตั้งค่าทีมเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของพนักงานและความสามารถในการแข่งขันของนายจ้าง

ตัวอย่างของเป้าหมายที่ไม่มีตัวตนที่ยอดเยี่ยมสำหรับการพัฒนาส่วนบุคคลรวมถึง“ เพื่อลดจำนวนการเผชิญหน้าในแง่ลบในที่ทำงานระหว่างการทบทวนการปฏิบัติงานแต่ละครั้งจนกว่าจะไม่มีการเผชิญหน้าเกิดขึ้น” หรือ“ เพื่อพูดและมีส่วนร่วมในการประชุมทุกทีมระหว่างโครงการเฉพาะ”

โพสต์ยอดนิยม