ประเภทของการฝึกอบรมการจัดการสำหรับพนักงาน

ประเภทของการฝึกอบรมการจัดการสำหรับพนักงานสามารถอยู่ในประเภทหลักจำนวน หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการที่วางแผนไว้อย่างดีและนำไปใช้อย่างเหมาะสมช่วยฝึกฝนทักษะสร้างความมั่นใจและสร้างผู้จัดการที่มีความรอบรู้ การฝึกอบรมยังช่วยสร้างเสริมสร้างและรักษาวัฒนธรรมและพันธกิจของ บริษัท ซึ่งผู้จัดการอาจมอบให้กับพนักงาน แม้แต่ผู้จัดการที่มีประสบการณ์ใหม่สำหรับองค์กรของคุณจะได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมเฉพาะ บริษัท ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาทีมงานการจัดการและพนักงานที่เป็นหนึ่งเดียวกัน

ความสัมพันธ์ของพนักงาน

เนื่องจากผู้จัดการส่วนใหญ่จัดการกับพนักงานพวกเขาจะต้องสามารถเกี่ยวข้องกับพวกเขาในลักษณะที่มีผลในเชิงบวกต่อขวัญและกำลังใจในการทำงาน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพการลงโทษทางวินัยและการฝึกอบรมการแก้ไขข้อขัดแย้งเป็นเครื่องมือที่ผู้จัดการจะใช้ทุกวัน ผู้จัดการจะต้องรู้จักการสื่อสารประเภทต่าง ๆ วิธีการแก้ปัญหาและดำเนินการเมื่อใด

การบริหารเวลาและการวางแผน

ผู้จัดการต้องใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ระหว่างการจัดการพนักงานการประชุมงานเอกสารและงานอื่น ๆ ผู้จัดการสามารถรู้สึกสับสนได้อย่างง่ายดาย โปรแกรมการฝึกอบรมที่รวมถึงการจัดการเวลาการวางแผนการแก้ปัญหาและทักษะการมอบหมายจะช่วยให้ผู้จัดการใช้เวลาและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ความปลอดภัยและเหตุฉุกเฉิน

ความปลอดภัยของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกธุรกิจและผู้จัดการจะต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและวิธีรับมือกับเหตุฉุกเฉิน นอกเหนือจากการฝึกอบรมขั้นตอนความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยเฉพาะแล้วผู้จัดการยังต้องทราบนโยบายและโปรโตคอลเกี่ยวกับการอพยพฉุกเฉินความปลอดภัยจากอัคคีภัยการปิดล็อคและปัญหาด้านความปลอดภัยและความปลอดภัยอื่น ๆ

จริยธรรมและการล่วงละเมิด

จริยธรรมครอบคลุมพื้นที่การฝึกอบรมที่หลากหลายรวมถึงความหลากหลายความรับผิดชอบขององค์กรและการล่วงละเมิด แต่การฝึกอบรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อพนักงานและลูกค้าอย่างมีจริยธรรมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและกฎหมายนั้นอยู่ภายใต้กรอบจริยธรรม จริยธรรมและการล่วงละเมิดมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับทั้งทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอบรมนโยบาย

นโยบายและระเบียบปฏิบัติ

การทำความเข้าใจนโยบายของ บริษัท และวิธีการนำไปใช้ตรวจสอบและบังคับใช้เป็นอีกส่วนที่สำคัญในการฝึกอบรมด้านการจัดการ การฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายเฉพาะพันธกิจโครงการคุณภาพและความคาดหวังทั่วไปเป็นเรื่องธรรมดาและผู้จัดการจะต้องทราบเหตุผลเบื้องหลังเพื่อการศึกษาและการบังคับใช้ของพนักงาน

ทรัพยากรมนุษย์

ผู้จัดการหลายคนจัดการกับปัญหาทรัพยากรมนุษย์ทุกวัน แม้ว่านโยบายและขั้นตอนอาจครอบคลุมถึงทรัพยากรบุคคลบางประการ แต่ผู้จัดการการสัมภาษณ์การจ้างการดับเพลิงและวินัยต้องผ่านการฝึกอบรมในเรื่องเหล่านี้รวมถึงกฎหมายการจ้างงานขั้นพื้นฐาน ปัญหาของพนักงานบางคนได้รับการส่งต่อโดยตรงไปยังทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอบรมควรสรุปสิ่งที่ผู้จัดการควรและไม่ควรทำเมื่อเกิดปัญหาดังกล่าว

ความเป็นผู้นำและการกำกับดูแล

ผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพจะต้องเรียนรู้และพัฒนาทักษะการกำกับดูแลการสร้างทีมและความเป็นผู้นำ มีรูปแบบการจัดการที่หลากหลายและการรู้ว่าเมื่อใดและอย่างไรที่จะใช้มันเป็นหนึ่งในกุญแจสู่การจัดการที่ดี ผู้จัดการต้องเป็นผู้นำและหัวหน้างานได้รับการศึกษาในความแตกต่างที่ลึกซึ้งระหว่างพวกเขาและวิธีที่พวกเขาส่งผลกระทบต่อพนักงานและผลผลิต

บริการลูกค้า

การฝึกอบรมการบริการลูกค้าไม่ได้มีไว้สำหรับพนักงานเท่านั้น ผู้จัดการต้องได้รับการฝึกฝนในฐานะนี้เช่นกัน การฝึกอบรมการบริการลูกค้ารวมถึงองค์ประกอบพื้นฐานหลายประการของการฝึกอบรมอื่น ๆ เช่นการแก้ไขข้อขัดแย้งการสื่อสารและการแก้ปัญหา ผู้จัดการจะต้องตัดสินใจโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางเมื่อพนักงานไม่แน่ใจหรือไม่สามารถทำได้ภายใต้ข้อ จำกัด ที่อนุญาตตามนโยบายของ บริษัท

โพสต์ยอดนิยม