หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ขององค์กรคืออะไร?

องค์กรธุรกิจและคลับส่วนใหญ่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบบางอย่าง กฎขององค์กรจำนวนมากที่เจ้าหน้าที่เหล่านี้ปฏิบัติตามพบได้ในกฎระเบียบของโรเบิร์ตส์ หากคุณได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่คุณอาจปฏิบัติตามกฎเหล่านี้รวมถึงหน้าที่เฉพาะและตำแหน่งที่องค์กรของคุณมอบหมายให้คุณทำจนเสร็จ มีหน้าที่พื้นฐานบางอย่างของเจ้าหน้าที่ทั่วไปที่มีต่อโครงสร้างองค์กรส่วนใหญ่

เลขานุการ

เลขานุการขององค์กรทำหน้าที่ดูแลสมาชิกภาพ นอกจากนี้เลขานุการอาจวางแผนหรือแจกจ่ายข้อมูลการกำหนดตารางเวลาสำหรับการประชุมและกิจกรรมอื่น ๆ รวมทั้งรับชำระค่าธรรมเนียมจากสมาชิกและส่งต่อให้กับเหรัญญิก หน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของเลขานุการคือการทำรายงานการประชุมคณะกรรมการครอบคลุมการอภิปรายในแต่ละวาระ จากนั้นมันเป็นเรื่องของการถอดความและการจัดทำบันทึกทำให้สามารถใช้งานได้ตามความจำเป็น

เหรัญญิก

เหรัญญิกเป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินทั้งหมดรับการชำระเงินจากสมาชิกโดยตรงหรือผ่านทางเลขานุการ เหรัญญิกยังเตรียมและจัดทำงบการเงินให้กับองค์กรและติดตามเงินฝากค่าใช้จ่ายและการติดต่อทางการเงินอื่น ๆ เหรัญญิกมักจะรับผิดชอบการบริหารเงินสดเมื่อองค์กรจัดกิจกรรมพิเศษสำหรับสาธารณะ เหรัญญิกมักจะจัดการหรือดูแลการยื่นภาษีและรักษาสถานะที่ไม่แสวงหากำไรขององค์กร

ประธาน

หนึ่งในสมาชิกที่สำคัญที่สุดขององค์กรคือประธานาธิบดี หน้าที่ของประธานาธิบดีคือการเป็นประธานในการประชุมและกิจกรรมทั้งหมดรวมถึงบางงานสำหรับประชาชนทั่วไป สำหรับหลังประธานาธิบดีจะทำให้มั่นใจว่าเหตุการณ์ทั้งหมดจะดำเนินไปอย่างราบรื่นดังนั้นองค์กรจึงมีภาพลักษณ์ที่ดี ประธานาธิบดีอาจเป็นผู้ดูแลกิจกรรมสมาชิกอื่น ๆ ทั้งหมดและเป็นกิจกรรมที่เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ทุกคนต้องรายงาน

โพสต์ยอดนิยม