ประสิทธิภาพของการบริการลูกค้าสามารถปรับปรุงได้ด้วยการดำเนินงานการกระจายแบบยืดหยุ่นได้อย่างไร

การกระจายที่ยืดหยุ่นนั้นมุ่งเน้นไปที่การจัดหาวิธีการที่มุ่งเน้นลูกค้ามากขึ้นในการเคลื่อนย้ายสินค้า ซัพพลายเออร์วัสดุผู้ผลิตผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีกมักใช้ระบบการกระจายสินค้าเพื่อจัดส่งวัสดุหรือสินค้าสำเร็จรูปโดยตรงไปยังผู้ซื้อหรือลูกค้าปลายทาง ความยืดหยุ่นช่วยให้คุณสามารถเสนอมูลค่าที่มากขึ้นให้กับผู้ค้าและลูกค้าปลายทาง

กระบวนการกระจายทั่วไป

เพื่อให้เข้าใจการกระจายที่ยืดหยุ่นคุณต้องรู้จักการใช้การกระจายทั่วไปในธุรกิจ ผู้ผลิตหรือผู้ค้าปลีกของผลิตภัณฑ์ใช้การกระจายเพื่อขนส่งสินค้าหลังจากซื้อ ผู้ผลิตจัดจำหน่ายสินค้าโดยตรงกับผู้ค้าส่งและแม้กระทั่งกับผู้บริโภคในบางกรณี โดยทั่วไปผู้ค้าส่งจะได้รับสินค้าเก็บรักษาและแจกจ่ายให้กับผู้ค้าปลีกหรือผู้บริโภคหลังจากซื้อ ผู้ค้าปลีกไม่กระจายมากนัก แต่ผู้ค้าปลีกออนไลน์และผู้ที่เสนอการสั่งซื้อของลูกค้าบางครั้งก็ให้บริการจัดจำหน่ายแก่ผู้ซื้อภาคธุรกิจและผู้บริโภค

สินค้าคงคลังแบบทันเวลา

วิธีการหลักในการให้บริการการจัดจำหน่ายที่ยืดหยุ่นคือการบริการลูกค้าคือช่วยให้ผู้ซื้อการค้าของคุณสามารถอำนวยความสะดวกแก่สินค้าคงคลังแบบทันเวลา JIT ประมวลผลเป้าหมายที่สมดุลของการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในขณะที่หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายสูงในการบรรทุกสินค้าส่วนเกิน การกระจายที่ยืดหยุ่นและตอบสนองได้อย่างยืดหยุ่นทำให้ผู้ซื้อสามารถสั่งซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากคุณใกล้เวลาที่พวกเขาต้องการ ดังนั้นพวกเขาสามารถหลีกเลี่ยงพื้นที่พิเศษผู้คนและทรัพยากรจำเป็นต้องจัดการสินค้าคงคลัง

การขนส่งในกรณีฉุกเฉิน

การกระจายที่ยืดหยุ่นยังเกี่ยวข้องกับการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ในบางกรณีผู้ผลิตมีความต้องการวัสดุในการผลิตที่สมบูรณ์หรือผู้ค้าปลีกต้องการสินค้าอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด การกระจายที่ยืดหยุ่นอาจเกี่ยวข้องกับการถือครองสินค้าในระดับที่สูงกว่าความจำเป็นเล็กน้อยเพื่อให้คุณสามารถตอบสนองต่อกรณีฉุกเฉินของผู้ซื้อ กระบวนการตอบสนองอย่างรวดเร็วในการดึงวัสดุหรือสินค้าจากชั้นวางและนำพวกเขาออกจากประตูอย่างรวดเร็วเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการบริการลูกค้าที่สำคัญนี้

ความคาดหวังคำสั่งพิเศษ

ผู้ค้าปลีกบางรายเสนอโอกาสในการสั่งซื้อหรือสั่งทำพิเศษให้กับลูกค้าเพื่อดึงดูดและรักษาผู้ซื้อที่ภักดี กรอบเวลาที่ผู้บริโภคคาดว่าจะได้รับรายการสั่งซื้อพิเศษลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเวลาผ่านไป ในโลกดิจิตอลที่รวดเร็วและมีการแข่งขันสูงผู้บริโภคมักคาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนภายในไม่กี่วัน ผ่านศูนย์กระจายสินค้าของตนเองผู้ค้าปลีกสามารถให้การจัดส่งที่ยืดหยุ่นแก่ผู้บริโภค ผู้ค้าปลีกที่ใช้การจัดส่งโดยตรงจากผู้ขายต้องพึ่งพาผู้ขายเหล่านั้นเพื่อรองรับคำสั่งซื้อพิเศษอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ผู้ค้าปลีกบางรายใช้การกระจายรูปแบบอื่นเช่นที่ตั้งคีออสและร้านค้าปลีกชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อของลูกค้า

โพสต์ยอดนิยม