ข้อกำหนดที่จำเป็นของ บริษัท รักษาความปลอดภัยส่วนตัว

ความกังวลด้านความปลอดภัยในตลาดผู้บริโภคและเชิงพาณิชย์สร้างโอกาสในการเติบโตขนาดเล็กมากเริ่มต้นขึ้นใน บริษัท รักษาความปลอดภัยส่วนตัวที่จัดตั้งขึ้น การวางแผนเชิงรุก - เริ่มต้นด้วยแผนธุรกิจของคุณ - เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ ข้อบังคับของรัฐและข้อกำหนดที่จำเป็นนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการแก้ไข

ข้อกำหนดการออกใบอนุญาตของรัฐ

แม้ว่ากฎหมายลิขสิทธิ์จะแตกต่างกันระหว่างรัฐ แต่รัฐทุกแห่งมีข้อกำหนดที่เข้มงวด ส่วนใหญ่ต้องการทั้งธุรกิจของคุณและพนักงานทุกคนที่จะมีและรักษาใบอนุญาตที่ถูกต้อง ข้อกำหนดการออกใบอนุญาตของเอเจนซี่อาจรวมถึงการพิมพ์ลายนิ้วมือการตรวจสอบประวัติการเขียนและ / หรือการสอบปากเปล่าและความสามารถในการจัดหาหลักฐานที่ตรวจสอบได้ว่าคุณมีประสบการณ์ด้านการจัดการหรือการกำกับดูแลในอุตสาหกรรมความปลอดภัย บางรัฐรวมถึงแอริโซนายังควบคุมชื่อเอเจนซี่ ในรัฐเหล่านี้คุณต้องส่งและรับการอนุมัติชื่อตัวแทนที่เสนอก่อนที่คุณจะสามารถส่งใบอนุญาตตัวแทนได้ ตรวจสอบกับแผนกความปลอดภัยสาธารณะในรัฐของคุณสำหรับข้อกำหนดล่าสุด

ข้อกำหนดในการประกันภัย

การประกันภัยความรับผิดทั่วไปหรือในบางรัฐเป็นพันธบัตรเป็นข้อกำหนดที่สำคัญอันดับสอง รัฐส่วนใหญ่ต้องการหลักฐานการประกันความรับผิดทั่วไปหลังจากอนุมัติ - แต่ก่อนออก - ใบสมัครตัวแทนของคุณ จำนวนความครอบคลุมขั้นต่ำแตกต่างกันอย่างกว้างขวางระหว่างรัฐ ตัวอย่างเช่นจากการตีพิมพ์ต่ำสุดในรัฐวิสคอนซินคือ $ 100, 000 ในรัฐแอริโซนาเป็น $ 300, 000 และในแคลิฟอร์เนียขั้นต่ำ $ 1 ล้านขั้นต่ำจะต้องรวม $ 500, 000 สำหรับการสูญเสียใด ๆ เนื่องจากการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและ $ 500, 000 สำหรับการสูญเสียใด ๆ . นอกจากนี้โดยทั่วไปคุณจะต้องแสดงรายการใบอนุญาตในสถานะบ้านของคุณในฐานะผู้ถือใบรับรองประกันภัย

จ้างพนักงาน

ข้อกำหนดสำหรับพนักงานนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ แต่ส่วนใหญ่ต้องการบุคลากรด้านความปลอดภัยในการฝึกอบรมในชั้นเรียนที่มีหัวข้อต่าง ๆ เช่นกฎหมายอาญาจริยธรรมฉากอาชญากรรมและขั้นตอนการเผชิญเหตุครั้งแรกการใช้กำลังและกฎระเบียบเครื่องแบบ นอกจากนี้พนักงานที่มีศักยภาพจะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอย่างละเอียดและการสอบสถานะเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนที่จะได้รับใบอนุญาต สิ่งสำคัญคือการให้การฝึกอบรมการบริการลูกค้าใหม่และการจ้างงานอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการแก้ปัญหาที่ดีการสื่อสารด้วยวาจาและทักษะการฟังเป็นคุณสมบัติที่สำคัญ

ใบอนุญาตพิเศษและใบอนุญาต

นอกเหนือจากใบอนุญาตพื้นฐานคุณและพนักงานคนใดที่ถืออาวุธอันตรายต้องได้รับการฝึกอบรมและได้รับใบอนุญาตแยกต่างหากสำหรับแต่ละคน ซึ่งรวมถึงอาวุธปืนกระบองและแก๊สน้ำตา ในรัฐส่วนใหญ่ใบอนุญาตอาวุธปืนรวมถึงข้อกำหนดข้อกำหนดในช่วงชีวิตของใบอนุญาต ตัวอย่างเช่นเมื่อประกาศในแคลิฟอร์เนียใบอนุญาตอาวุธปืนมีอายุการใช้งานสองปี อย่างไรก็ตามภายในเวลานี้คุณต้องทำการชำระใหม่ทุกๆหกเดือน ข้อกำหนดเพิ่มเติม ได้แก่ ลายนิ้วมือของรัฐบาลกลางและรัฐและการสอบข้อเขียนและการยิง

โพสต์ยอดนิยม