จุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงาน

ส่วนประกอบสำคัญสำหรับความสำเร็จของธุรกิจคือการสามารถใช้จุดแข็งของพนักงานแต่ละคนในการมีส่วนร่วมในภารกิจโดยรวมของ บริษัท ของคุณ การประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงานอย่างซื่อสัตย์สามารถช่วยให้คุณนำพา บริษัท ไปสู่ประสิทธิภาพและความสำเร็จรวมถึงให้ข้อมูลสำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพของพนักงาน เมื่อคุณรู้จักจุดแข็งของพนักงานแต่ละคนแล้วคุณสามารถวางตำแหน่งของพนักงานในตำแหน่งที่พวกเขาสามารถใช้ประโยชน์ได้

ทำการประเมินพนักงาน

การระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงานของคุณเป็นขั้นตอนแรกในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทุกคนนำทักษะและความสามารถที่แตกต่างกันไปใช้ในการทำงานและบางคนอาจไม่ได้ใช้ในปัจจุบัน แต่สามารถระบุได้เมื่อคุณระบุ จุดเด่นของพนักงานทั่วไป ได้แก่ ความภักดีจรรยาบรรณในการทำงานอารมณ์ขันความยืดหยุ่นความทะเยอทะยานการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรที่ยอดเยี่ยมการสื่อสารด้วยวาจาที่ยอดเยี่ยมความคิดสร้างสรรค์ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีการคิดนอกกรอบทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่แข็งแกร่ง ทำรายการจุดแข็งของพนักงานของคุณและให้ผู้จัดการช่วยถ้าคุณมีพนักงานจำนวนมาก

การใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของพนักงาน

ผู้จัดการที่ดีที่สุดให้พนักงานอยู่ในตำแหน่งที่พวกเขาสามารถใช้จุดแข็งและสร้างพวกเขาได้ดีที่สุด ทบทวนรายละเอียดงานเปลี่ยนตำแหน่งของพนักงานเพิ่มหรือเปลี่ยนความรับผิดชอบและทำสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้พนักงานอยู่ในตำแหน่งที่พวกเขาสามารถประสบความสำเร็จและใช้ทักษะของพวกเขา มุ่งเน้นไปที่ข้อดีและวิธีการสร้างจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ของพนักงานแต่ละคน ตัวอย่างเช่นหากพนักงานมีความสุขกับผู้คนลองคิดหาวิธีที่พนักงานสามารถมีส่วนร่วมกับคนในธุรกิจของคุณมากขึ้นเช่นทำงานในฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อรับสายหรือเล่นซ้ำอีเมล

การทำงานกับจุดอ่อนของพนักงาน

ประเมินจุดอ่อนของพนักงานเช่นกัน พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่นความล่าช้า, ปัญหาการสื่อสาร, การขาดความกระตือรือร้นหรือการไดรฟ์, ความเข้าใจที่ไม่ดีของวัสดุหรือโปรแกรม, และความยากลำบากในการติดต่อกับผู้อื่น ทำงานกับพนักงานแต่ละคนเพื่อหาเป้าหมายที่สามารถวัดได้เพื่อการปรับปรุง จัดทำระบบเพื่อติดตามความก้าวหน้าของพนักงานแต่ละคนและเช็คอินเป็นประจำ

หากพนักงานมีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าร่วมหรือความเชื่องช้าเช่นสร้างแผนภูมิการเข้างานและเสนอการสนับสนุนในเชิงบวก - เช่นการยกย่องหรือการรับรู้ - สำหรับการเข้าร่วมที่ดีในแต่ละสัปดาห์ สำหรับพนักงานที่มีปัญหาด้านเทคนิคหรือขาดความเข้าใจให้ฝึกอบรมเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือระบบ วิธีอื่น ๆ ในการติดตามความคืบหน้าของพนักงานอาจรวมถึงการให้พนักงานติดตามยอดขายรายวันหรือรายสัปดาห์

สำหรับพื้นที่ส่วนตัวเช่นทักษะคนพิจารณาจัดสัมมนาสำนักงานในหัวข้อต่าง ๆ ประนีประนอมหรือการสื่อสารหรือจ่ายเงินสำหรับพนักงานเข้าฝึกอบรม เสนอสิ่งจูงใจสำหรับการฝึกอบรม - เช่นอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมทั้งหมดหรือใบรับรอง หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเสนอความคิดเห็นต่อพนักงานให้ผู้จัดการของคุณทำงานกับพนักงานเพื่อกำหนดและติดตามเป้าหมาย

การสื่อสารกับพนักงาน

บ่อยครั้งที่พนักงานอาจไม่ชัดเจนในสิ่งที่คาดหวังหรือไม่รู้สึกชื่นชมและเห็นคุณค่าต่อการมีส่วนร่วมใน บริษัท ของคุณ นั่งกับพนักงานแต่ละคนไตรมาสละครั้งสำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพอย่างเป็นทางการ อย่ามุ่งเน้นไปที่จุดอ่อนที่ไม่สามารถแก้ไขได้ แต่ให้เสนอความชื่นชมต่อจุดแข็งและกำลังใจสำหรับพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงได้ บอกให้พนักงานของคุณรู้ว่าคุณเห็นว่าอะไรคือจุดแข็งของเธอวิธีที่พวกเขาช่วย บริษัท ของคุณและวิธีการที่เธอสามารถใช้จุดแข็งของเธอเพื่อประโยชน์ของตัวเองและ บริษัท ของคุณในอนาคต

โพสต์ยอดนิยม