ห้าวัตถุประสงค์เพื่อการทำงานที่ดีขึ้น

สถานที่ทำงานที่ดีขึ้นนำไปสู่พนักงานที่มีความสุขกว่า พนักงานที่มีความสุขมักจะทำงานบ่อยขึ้นมาถึงตรงเวลานอนดึกและทำงานได้ดีขึ้น ในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้นคุณต้องมุ่งเน้นไปที่สำนักงานของตัวเองพนักงานในสำนักงานนั้นและ บริษัท โดยรวม

แถลงการณ์ภารกิจ

พันธกิจให้ทุกคนตั้งแต่เจ้าของ บริษัท จนถึงผู้บริหารจนถึงพนักงานระดับเริ่มต้นความรู้สึกถึงจุดประสงค์และทิศทาง สร้างพันธกิจที่มีคุณค่าและเป้าหมายหลักของ บริษัท แจกจ่ายสำเนาพันธกิจให้กับพนักงาน

การฝึกอบรมและการสร้างทีม

การฝึกอบรมช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันและลดข้อพิพาทในสำนักงานและปัญหาการสื่อสารอื่น ๆ กิจกรรมการสร้างทีมสอนให้เพื่อนร่วมงานทำงานร่วมกัน พนักงานที่ทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีนำระดับของความสงบและผลผลิตมาสู่สำนักงาน

ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง

ฝึกอบรมหัวหน้างานเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วม หัวหน้างานควรปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพและส่งเสริมชุมชนที่เปิดประตูซึ่งทุกคนสามารถถามคำถามและแสดงความกังวลได้

อุปกรณ์

เครื่องถ่ายเอกสารที่ชำรุดหรือระบบซอฟต์แวร์ภายในที่มีคุณภาพต่ำทำให้การผลิตช้าลงและทำให้พนักงานไม่พอใจ จัดทำงบประมาณเพื่อให้อุปกรณ์สำนักงานและระบบภายในทำงานได้อย่างเหมาะสม

ประเมิน

สภาพแวดล้อมของสำนักงานที่ดีที่สุดเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของพนักงาน สร้างคณะกรรมการเพื่อจัดการกับข้อกังวลของพนักงาน ประเมินขั้นตอนที่คุณมีเมื่อคุณรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้ทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ บริษัท อีกต่อไป

โพสต์ยอดนิยม