เป้าหมายของแผนการฝึกอบรมสำหรับการทำงานกลุ่ม

ผู้นำที่มีประสิทธิภาพรู้ว่าการสร้างทีมมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพของคณะทำงาน แผนการฝึกอบรมสำหรับการทำงานกลุ่มจะช่วยให้มั่นใจว่าผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในกระบวนการฝึกอบรมและมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นสมาชิกในทีมที่มีประสิทธิผล การกำหนดเป้าหมายของแผนการฝึกอบรมอย่างชัดเจนจะช่วยในการนำไปปฏิบัติ

ผู้เข้าร่วมจะต้องเรียนรู้อะไรบ้าง

ตัดสินใจว่าสมาชิกกลุ่มต้องเรียนรู้อะไร พวกเขาต้องการข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องหรือไม่หรือภาพรวมทั่วไปเพียงพอหรือไม่ ผลการเรียนรู้ที่คุณต้องการจะกำหนดเป้าหมายการฝึกอบรมและช่วยคุณเลือกผู้ฝึกสอน

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วม

เรียนรู้เกี่ยวกับผู้เข้าร่วม ระดับความเชี่ยวชาญของพวกเขาคืออะไร? รูปแบบการเรียนรู้ของพวกเขาคืออะไร? พวกเขาทำงานได้ดีในการตั้งค่ากลุ่มหรือไม่? ข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณเลือกวิธีการฝึกอบรม (เช่นการบรรยายการสวมบทบาทการออกกำลังกายกลุ่มการนำเสนอด้วยภาพ) ผู้คนมีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน การเลือกวิธีการที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มของคุณจะช่วยให้พวกเขาได้รับประโยชน์สูงสุดจากการฝึกอบรม

กำหนดเป้าหมาย

กำหนดเป้าหมายของโปรแกรมการฝึกอบรม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถจัดการได้ภายในเวลาที่จัดสรรให้กับการฝึกอบรม พวกเขาควรรัดกุมและชัดเจนในกลุ่มดังนั้นพวกเขาจึงเข้าใจความคาดหวังของคุณ

เลือกเทรนเนอร์ขวา

มันเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกผู้ฝึกสอนที่เหมาะสม คุณต้องการผู้ฝึกสอนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่คุณครอบคลุมและเป็นผู้รอบรู้ในวิธีการฝึกอบรมที่คุณเลือก มีผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านของการฝึกอบรมที่มีช่วงราคาแตกต่างกัน เลือกผู้ฝึกสอนที่ตรงกับความต้องการและงบประมาณของคุณมากที่สุด

ประเมินประสิทธิผลของแผนการฝึกอบรม

การฝึกอบรมมีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง คุณทำสำเร็จได้ดีแค่ไหน? ดูสิ่งที่ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ การฝึกอบรมมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพขององค์กรหรือไม่ การประเมินของคุณจะกำหนดว่าคุณบรรลุเป้าหมายของคุณหรือไม่

โพสต์ยอดนิยม