วิธีการใช้งานเครื่องสแกน All-in-One ของ Lexmark

เครื่องพิมพ์ All-in-One เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและสำหรับการใช้งานส่วนตัวเนื่องจากมักจะมีสแกนเนอร์แฟกซ์และเครื่องถ่ายเอกสารนอกเหนือจากการพิมพ์ เครื่องพิมพ์ที่ใช้งานกับระบบไร้สายได้นั้นเป็นประโยชน์ต่อองค์กรเช่นกันเนื่องจากพนักงานไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์เพื่อพิมพ์หรือสแกนเอกสาร ในขณะที่การสแกนเอกสารบน Lexmark All-in-One นั้นตรงไปตรงมาการกำหนดค่าอุปกรณ์สำหรับการใช้เครือข่ายและการนำทางแผงควบคุมอาจทำให้สับสนในครั้งแรก

1

ใส่ออปติคัลไดรฟ์ลงในแผ่นดิสก์ซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ หากโปรแกรมติดตั้งล้มเหลวในการเริ่มต้นให้คลิกปุ่ม "เริ่ม" ของ Windows เลือก "คอมพิวเตอร์" และเปิดไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดี

2

ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ All-in-One เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ หากเครือข่ายไร้สายของคุณไม่ปรากฏในรายการฮอตสปอตที่มีอยู่ให้คลิก "เครือข่ายที่ไม่แสดง" และ "เลือกทำต่อ" ป้อนรายละเอียดเครือข่ายลงในฟิลด์ที่เหมาะสมและทำตามคำแนะนำบนหน้าจอที่เหลือเพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จ

3

เปิดฝาเครื่องสแกนและวางเอกสารโดยคว่ำหน้าลงบนกระจกเครื่องสแกน ปิดฝาสแกนเนอร์

4

กด "หน้าแรก" บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กด "สแกน | ตกลง | คอมพิวเตอร์หรือเพียงแค่สแกน | คอมพิวเตอร์"

5

ใช้ปุ่มลูกศรซ้ายและขวาเพื่อเลือกพีซีปลายทางหรือเลือกชื่อของคอมพิวเตอร์เป้าหมายจากหน้าจอ ป้อนหมายเลข PIN ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หากมี

6

ใช้ปุ่มลูกศรขึ้นและลงเพื่อเลือกสีขนาดภาพและตัวเลือกการสแกนอื่น ๆ จากเมนู กด "ตกลง" หรือ "ยอมรับ" เพื่อดูการตั้งค่าสำหรับหมวดหมู่

7

ใช้ปุ่มลูกศรซ้ายและขวาเพื่อเน้นการตั้งค่าที่ต้องการ กด "ตกลง" หรือ "ยอมรับ" เพื่อยืนยันการเลือก

8

กด "Start" เพื่อสแกนเอกสารไปยังคอมพิวเตอร์ปลายทาง

เคล็ดลับ

  • หากพิมพ์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เชื่อมต่อพีซีกับ Lexmark All-in-One ผ่านสาย USB จากแผงควบคุมกด "หน้าแรก | สแกน | คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ USB" หรือ "หน้าแรก | สแกน | ตกลง | คอมพิวเตอร์ | คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ USB | ตกลง"
  • แผงควบคุมจะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น ตัวอย่างเช่นบางรุ่นต้องการให้คุณเลือก "สแกนไปยังเครือข่าย" และป้อนข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบสำหรับคอมพิวเตอร์เป้าหมาย
  • คุณต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ Lexmark ลงในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่คุณต้องการใช้กับอุปกรณ์

โพสต์ยอดนิยม