องค์ประกอบสำคัญของการวางแผนที่มีประสิทธิภาพภายในองค์กรคืออะไร

แผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมีความสำคัญต่อการได้รับเงินทุนและเป็นแนวทางในการเริ่มต้นธุรกิจของคุณ ในเวลาเดียวกันคุณต้องพัฒนาแผนธุรกิจภายในเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานประจำวันของคุณ ทุกอย่างจากผู้ที่จะโทรหาลูกค้าถึงวิธีที่คุณจะจัดโครงสร้างทีมผู้บริหารของคุณและประเภทของการตลาดที่คุณมีส่วนร่วมเป็นองค์ประกอบสำคัญของแผนองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

สรุป

บทสรุปผู้บริหารให้พิมพ์เขียวสำหรับธุรกิจและโครงการตามวัตถุประสงค์โดยรวมของ บริษัท ของคุณ บทสรุปเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนของคุณเพราะมันจะนำส่วนอื่น ๆ ทั้งหมดของแผนของคุณ รวมคำแถลงพันธกิจไว้ในบทสรุปที่อธิบายถึงธุรกิจของคุณโดยย่อ อธิบายสินค้าและบริการของคุณตลอดจนสถานที่ตั้ง บริษัท ของคุณและประวัติย่อของธุรกิจ ข้อมูลสรุปควรมีข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและเป้าหมายและการคาดการณ์ในอนาคตของคุณ

สินค้าและบริการ

ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณขายจากฐานปฏิบัติการของคุณและจำเป็นต้องกำหนดรายละเอียดในกระบวนการวางแผนของคุณ ขอบเขตธุรกิจของคุณควรระบุไว้อย่างชัดเจนในแผนกลยุทธ์ของคุณ รวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขายและการกำหนดราคาวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลักของคุณและประโยชน์ของบริการหรือสินค้าที่มีต่อลูกค้าของคุณ รวมแผนสำหรับการเพิ่มเติมที่คุณหวังว่าจะทำในอนาคตเช่นเดียวกับแผนการเปลี่ยนผ่านไปยังผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ตามที่วิจัยตลาดของคุณ

การตลาด

ในขณะที่คุณอาจสัมผัสกับตลาดเป้าหมายของคุณในการสรุปรวมถึงรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับประชากรของลูกค้าที่คุณต้องการและลู่ทางที่คุณวางแผนที่จะเข้าถึงลูกค้าเหล่านั้น แผนการตลาดของคุณควรเน้นกลยุทธ์ของคุณและรวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหลังและปรับปรุงอดีต นำการวิเคราะห์ทั้งภายนอกและภายในเพื่อกำหนดแผนของคุณ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเน้นโอกาสที่ระบุไว้สำหรับการเติบโตในแผนของคุณ

ฟังก์ชั่น

แผนภายในสำหรับองค์กรของคุณรวมถึงคำจำกัดความของบทบาทต่าง ๆ ที่พนักงานของคุณจะเล่นในธุรกิจ ใช้เอกสารการวางแผนเพื่ออธิบายฟังก์ชั่นของพนักงานของคุณที่เกี่ยวข้องกับสายการบังคับบัญชา ผู้จัดการและหัวหน้างานดำเนินงานได้สำเร็จเมื่อได้รับคำแนะนำที่ชัดเจนและตระหนักถึงความรับผิดชอบส่วนบุคคล โดยเน้นบทบาทของพนักงานแต่ละคนใน บริษัท คุณจะแสดงให้เห็นว่าการทำงานต่าง ๆ ทำงานร่วมกันเพื่อความสำเร็จของ บริษัท ได้อย่างไร รวมคำแนะนำสำหรับการสื่อสารเพื่อรักษาการทำงานที่ราบรื่น

โพสต์ยอดนิยม