ตัวอย่างของฐานข้อมูลการควบคุมสินค้าคงคลังในการเข้าถึง

Microsoft Access เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกธุรกิจ การเข้าถึงมีประสิทธิภาพในฐานะระบบควบคุมสินค้าคงคลัง บริษัท ต่างๆสามารถใช้คุณสมบัติและประโยชน์ของโปรแกรมได้หลายวิธี การเข้าถึงสามารถใช้เป็นวิธีการดำเนินการสินค้าคงคลังทางกายภาพหรือเพื่อสร้างรายละเอียดการสั่งซื้อและระบบเติมสินค้า

ระบบการสั่งซื้อผ่านเว็บ

บริษัท ที่ขายผลิตภัณฑ์ทางอินเทอร์เน็ตสามารถตั้งค่าระบบการสั่งซื้อส่วนหน้าที่อนุญาตให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ ระบบการสั่งซื้อออนไลน์บนเว็บนั้นจะสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Microsoft Access จากนั้นฐานข้อมูลจะทำหน้าที่เป็นแบ็คเอนด์สำหรับระบบการสั่งซื้อส่วนหน้า --- ผู้จัดการ บริษัท สามารถเรียกใช้รายงานและแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ใดขายดีที่สุด ผู้จัดการสามารถสร้างแบบสอบถามแบบกำหนดเองลงในฐานข้อมูลเพื่อพิจารณาว่าจะสั่งซื้อหุ้นใหม่เมื่อใดเพื่อแทนที่รายการที่ขายเหล่านั้น

สินค้าคงคลังประจำปี

การทำสินค้าคงคลังประจำปีช่วยให้ บริษัท สามารถปรับยอดของจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ระบบคอมพิวเตอร์แจ้งว่าอยู่ในมือพร้อมกับจำนวนของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอจริงบนชั้นวาง บริษัท ต่างๆสามารถใช้ฐานข้อมูล Microsoft Access เพื่อทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นมาก ฐานข้อมูลสามารถพิมพ์รายงานสินค้าคงคลังช่วยให้คนงานที่กำลังดำเนินการสินค้าคงคลังทำงานจากเอกสารสำเนา หลังจากที่สินค้าคงคลังเสร็จสมบูรณ์แล้วพนักงานคนอื่น ๆ จะป้อนตัวเลขเหล่านั้นและใช้พวกเขาเพื่ออัปเดตฐานข้อมูลการควบคุมสินค้าคงคลัง

รายงานผลต่าง

ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลสามารถสร้างรายงานที่ปรับแต่งเองเพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์ใดแสดงความแปรปรวนมากที่สุดระหว่างจำนวนจริงบนชั้นวางและจำนวนหน่วยที่แสดงในระบบควบคุมสินค้าคงคลังแบบคอมพิวเตอร์ รายงานเหล่านี้มีประโยชน์สำหรับการตรวจสอบสินค้าคงคลังแบบจุดและเพื่อควบคุมการหดตัว หากพบว่าผลิตภัณฑ์ใดมีระดับการหดตัวสูงผู้บริหารสามารถดำเนินการเพื่อป้องกันการโจรกรรมและปกป้องผลิตภัณฑ์ที่เหลืออยู่

ระบบการสั่งซื้อ

เจ้าของและผู้จัดการ บริษัท สามารถใช้ฐานข้อมูล Microsoft Access เพื่อพัฒนาระบบการสั่งซื้ออัตโนมัติสำหรับผลิตภัณฑ์ของตน พวกเขาสามารถสร้างคิวรีและรายงานที่หมดคิวรีเหล่านั้นและให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนของหน่วยในมือเช่นเดียวกับรายละเอียดเกี่ยวกับครั้งสุดท้ายที่แต่ละผลิตภัณฑ์ได้รับคำสั่งและวันที่ของคำสั่งเหล่านั้น ที่ช่วยให้ผู้จัดการสามารถควบคุมสินค้าคงคลังและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

โพสต์ยอดนิยม