วิธีกำจัดสารเคมีอุตสาหกรรม

แม้แต่ธุรกิจขนาดเล็กก็ประสบปัญหาในการสร้างขยะอันตราย ทุกอย่างตั้งแต่ตัวทำละลายหรือน้ำมันที่ใช้ในกระบวนการผลิตของคุณไปจนถึงสารกำจัดศัตรูพืชและสารเคมีเชิงพาณิชย์อื่น ๆ อาจส่งผลให้เกิดของเสียอันตรายที่ต้องมีอยู่อย่างเหมาะสม เนื่องจากสารเคมีอุตสาหกรรมประเภทนี้สามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อทั้งมนุษย์และสิ่งแวดล้อมสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐจึงกำหนดข้อ จำกัด ว่าธุรกิจจะต้องกำจัดขยะอันตรายอย่างไร วิธีการกำจัดแบบทั่วไป ได้แก่ การเผา, การกำจัดที่ดินและหลุมฉีดใต้ดิน

1

ตรวจสอบรายการขยะอันตรายของ EPA หน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกามีรายการวัสดุที่ถือว่าเป็นอันตรายและต้องกำจัดอย่างเหมาะสม รายการ F ประกอบด้วยของเสียจากกระบวนการทางอุตสาหกรรมทั่วไปเช่นน้ำยาทำความสะอาดหรือตัวทำละลาย K-list รวมถึงของเสียจากอุตสาหกรรมเฉพาะเช่นการกลั่นปิโตรเลียม P-list และ U-list เป็นผลิตภัณฑ์เคมีที่ไม่ได้ใช้เช่นยาฆ่าแมลงและผลิตภัณฑ์ยาบางชนิด ของเสียประเภทอื่นที่ไม่ปรากฏในรายการเหล่านี้ แต่ยังถือว่าเป็นของเสียที่เป็นอันตรายซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือติดไฟ ขยะสากลเช่นแบตเตอรี่สารกำจัดศัตรูพืชอุปกรณ์ที่มีส่วนผสมของปรอทและหลอดไฟ และของเสียแบบผสมซึ่งมีส่วนประกอบของสารกัมมันตรังสีและอันตรายอื่น ๆ

2

ยืนยันว่าของเสียของคุณอยู่ในรายการที่แยกหรือไม่ ของเสียที่เป็นของแข็งบางชนิดได้รับการยกเว้นโดยเฉพาะจากพระราชบัญญัติการอนุรักษ์และการกู้คืนทรัพยากรของ EPA ของเสียที่ปรากฏในรายการนี้ไม่จำเป็นต้องได้รับการปฏิบัติว่าเป็นอันตรายแม้ว่าพวกเขาอาจจะมีคุณสมบัติตามเกณฑ์อื่น ๆ ตัวอย่าง ได้แก่ ของเสียทางการเกษตรและตัวกรองน้ำมันที่ใช้แล้ว

3

จำแนกขยะอุตสาหกรรมของคุณ EPA แสดงวิธีการกำจัดของเสียสามประเภทหลัก ได้แก่ การเผาการกำจัดที่ดินและการฉีดใต้ดิน โดยทั่วไปการจำแนกประเภทขยะของคุณจะเป็นแนวทางโดยตรงว่าคุณควรกำจัดอย่างไร

4

เผาขยะอินทรีย์ที่เป็นอันตรายของคุณ ตาม EPA นี่เป็นวิธีที่ยอมรับและใช้กันทั่วไปในการทำลายขยะอินทรีย์และลดปริมาณของพื้นที่ที่จำเป็นสำหรับการจัดเก็บหรือกำจัด เตาเผาขยะของคุณจะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติอากาศบริสุทธิ์เพื่อให้คุณไม่ปล่อยของเสียพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม

5

กำจัดของเสียอันตรายที่เป็นของแข็งที่หลงเหลืออยู่ลงในหรือบนพื้นดินในสถานที่ที่ยอมรับได้ ขยะส่วนใหญ่ถูกกำจัดในหลุมฝังกลบขยะกอง impoundment พื้นผิวหรือหน่วยบำบัดดิน โปรแกรมการ จำกัด การกำจัดที่ดินควบคุมการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าวอย่างเหมาะสม บทบัญญัติของ LDRP ส่วนใหญ่ต้องการให้คุณจัดการของเสียอันตรายด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ได้รับการรับรองก่อนที่คุณจะนำไปทิ้งที่ไซต์กำจัดที่ดิน

6

กำจัดของเสียอันตรายที่เป็นของเหลวในบ่อฉีดใต้ดิน ตามชื่อหมายถึงหลุมเจาะใต้ดินเป็นหลุมที่เจาะลึกลงไปในโลกซึ่งสามารถแทรกของเสียอันตรายได้อย่างปลอดภัย ทั้งพระราชบัญญัติน้ำดื่มปลอดภัยและโปรแกรมควบคุมการฉีดใต้ดินได้ประกาศข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้บ่อฉีดน้ำใต้ดินที่เหมาะสม

ปลาย

  • ขึ้นอยู่กับประเภทของอุตสาหกรรมเคมีที่คุณมีคุณอาจต้องการจ้าง บริษัท กำจัดสารเคมี

โพสต์ยอดนิยม