วิธีสร้างกฎการดูแลความสะอาดในการผลิต

การจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของรัฐบาลกลางบังคับใช้พระราชบัญญัติความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในปี 2513 นายจ้างส่วนใหญ่ - แม้แต่เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก - ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของ OSHA ตามมาตราทั่วไปในการปฏิบัติหน้าที่ ข้อปฏิบัติหน้าที่ทั่วไปกำหนดให้นายจ้างต้องจัดเตรียมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ปลอดภัยให้แก่ลูกจ้างซึ่งปราศจากอันตรายที่ทราบที่อาจทำให้เสียชีวิตหรือเป็นอันตรายต่อร่างกาย OSHA ยังกำหนดให้นายจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายการเก็บข้อมูลของรัฐบาลกลางรายงานการบาดเจ็บสาหัสในเวลาที่เหมาะสมและปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการทำงานเฉพาะที่ประกาศใช้สำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมเฉพาะ ในการสร้างกฎการดูแลทำความสะอาดสำหรับธุรกิจการผลิตของคุณคุณต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ OSHA หลายข้อ

1

ทบทวนหน้าที่ของคุณในฐานะผู้ผลิตเพื่อจัดเตรียมเสื้อผ้าป้องกันให้แก่พนักงานของคุณรวมถึงแว่นตานิรภัยรองเท้าถุงมือและหน้ากาก OSHA กำหนดให้คุณต้องจัดเตรียมเสื้อผ้าและแว่นตาและหน้ากากป้องกันให้กับพนักงานของคุณหากมีความเสี่ยงที่สำคัญของการได้รับสารเคมีหรือวัสดุอันตราย เนื่องจาก OSHA กำหนดให้นายจ้างต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในระดับต่างๆโดยขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมเฉพาะของพวกเขาจึงต้องใส่ใจกับข้อกำหนดสำหรับอุตสาหกรรมของคุณ ตัวอย่างเช่นผู้ผลิตเสื้อผ้าค้าปลีกจะต้องติดฉลากสารเคมีที่เป็นอันตรายจัดเตรียมมาสก์และห้ามไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ผ่านการฝึกอบรมปฏิบัติงานเครื่องจักรที่อาจเป็นอันตราย

2

ขอคำปรึกษาจาก OSHA หรือการวิเคราะห์ที่ทำงาน OSHA จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ทำงานฟรีและการร้องขอการวิเคราะห์การปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยสมัครใจ โดยการทำเช่นนั้นคุณสามารถได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากผู้ตรวจสอบ OSHA ที่ตรวจสอบมาตรการดูแลทำความสะอาดของคุณและตรวจสอบว่าพวกเขาปฏิบัติตามระเบียบความปลอดภัยของรัฐบาลกลางที่มีอยู่หรือไม่ ผู้ตรวจสอบ OSHA ยังสามารถแนะนำมาตรการป้องกันเฉพาะที่คุณสามารถทำได้เพื่อลดการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น

3

มีส่วนร่วมในกระบวนการให้คำปรึกษาที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติการบังคับใช้กฎหมายธุรกิจขนาดเล็กปี 1996 การกระทำนี้อนุญาตให้ OSHA ช่วยให้นายจ้างธุรกิจขนาดเล็กเข้าร่วมในโครงการลดโทษได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กทบทวนการเปลี่ยนแปลงกฎของรัฐบาลกลางที่เสนอซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพวกเขา

4

โพสต์กฎการทำความสะอาดของคุณในพื้นที่ทำงานที่ชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานของคุณสามารถตรวจสอบได้ พิจารณาให้พนักงานตรวจสอบและลงลายมือชื่อยอมรับว่าพวกเขาได้ทบทวนกฎการดูแลทำความสะอาดของคุณ

เคล็ดลับ

  • สอบถามสถานที่ให้บริการหรือผู้ให้บริการประกันภัยธุรกิจของคุณว่าคุณสามารถลดเบี้ยประกันรายเดือนโดยการเข้าร่วมการตรวจสอบ OSHA โดยสมัครใจ ผู้ให้บริการประกันภัยของคุณอาจลดค่าใช้จ่ายในการประกันรายปีเพิ่มขีด จำกัด กรมธรรม์หรือลดทอนซิลของคุณหากคุณเข้าร่วมในการตรวจสอบ OSHA
  • ในสถานการณ์ที่ จำกัด คุณอาจสามารถเรียกเก็บเงินพนักงานของคุณสำหรับชุดป้องกันบางอย่างหรือกำหนดให้พวกเขาจัดหาเอง อย่างไรก็ตามรัฐของคุณอาจมีกฎหมายแรงงานเพิ่มเติมห้ามมิให้นายจ้างกำหนดค่าเครื่องแบบหรือค่าใช้จ่ายจัดหางานให้กับพนักงานของพวกเขา

การเตือน

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดการโพสต์ OSHA OSHA ต้องการให้คุณโพสต์ข้อมูลบางอย่างในแต่ละไซต์งานเพื่อเตือนพนักงานถึงอันตรายที่เฉพาะเจาะจงและให้ข้อมูลการติดต่อที่สำคัญแก่พวกเขา คุณต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสที่ให้สิทธิแก่พนักงานในการติดต่อ OSHA เพื่อรายงานการละเมิดหรือการบาดเจ็บด้านความปลอดภัยโดยไม่ต้องกลัวว่านายจ้างจะตอบโต้พวกเขา

โพสต์ยอดนิยม