วิธีการคิดออกเท่าไรจ่ายเป็นเงินเดือน?

ในหลาย ๆ อาชีพการอ้างค่าแรงเป็นรายชั่วโมงถือเป็นธรรมเนียม อย่างไรก็ตามคุณอาจต้องการเห็นว่าค่าจ้างรายชั่วโมงแสดงเป็นตัวเลขเงินเดือนประจำปีหากคุณอยู่ในตลาดสำหรับงานใหม่กำลังวางแผนทางเศรษฐกิจสำหรับครัวเรือนของคุณหรือต้องการเปรียบเทียบค่าจ้างในอุตสาหกรรม เพื่อให้การแปลงเป็นตัวเลขเงินเดือนจากค่าจ้างรายชั่วโมงของคุณอย่างแม่นยำที่สุดคุณต้องคูณชั่วโมงในสัปดาห์ทำงานด้วยค่าจ้างของคุณ

1

คิดชั่วโมงที่คุณทำงานต่อสัปดาห์ สำหรับสัปดาห์การทำงานมาตรฐาน 40 ชั่วโมงถือเป็นบรรทัดฐาน

2

คูณค่าแรงรายชั่วโมงของคุณด้วยผลลัพธ์ ตัวอย่างเช่นหากคุณทำงาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และได้รับ $ 17.25 ต่อชั่วโมงผลลัพธ์คือ $ 690 ต่อสัปดาห์

3

คิดจำนวนสัปดาห์ที่คุณทำงาน หากคุณทำงานเต็มเวลาและได้รับค่าจ้างในวันหยุดนั่นเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้างของคุณดังนั้นคุณจึงสามารถนับได้ทุกสัปดาห์ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถทำงานได้เพียง 49 สัปดาห์และได้จ่ายค่าวันหยุดสามวัน ในกรณีนั้นคุณยังคงได้รับเงินเป็นเวลา 52 สัปดาห์ สำหรับสัปดาห์ที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือตารางแปลกให้นับจำนวนสัปดาห์ที่คุณได้รับเงิน หากต้องการทราบเพียงว่าการทำงานเต็มเวลาของค่าจ้างของคุณเป็นอย่างไรให้ใช้ 52 สัปดาห์

4

ทวีคูณการจ่ายเงินรายสัปดาห์ของคุณตามสัปดาห์การทำงานทั้งหมดเพื่อให้ได้ตัวเลขเงินเดือน ในตัวอย่างนี้ $ 690 สำหรับ 52 สัปดาห์มาถึง $ 35, 880

สิ่งที่จำเป็น

  • เครื่องคิดเลข

ปลาย

  • สำหรับสัปดาห์ทำงานที่ผิดปกติชั่วโมงใช้เวลาเฉลี่ยมากกว่าสี่สัปดาห์สำหรับตัวเลขที่แม่นยำมากขึ้น

โพสต์ยอดนิยม