กองกำลังทั้งสองในธุรกิจระหว่างประเทศที่ทำให้โลกาภิวัตน์เพิ่มขึ้น

การค้าระหว่างประเทศเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศเป็นศูนย์กลางของการเติบโตของเศรษฐกิจโลก โลกาภิวัตน์เป็นการรวมตัวกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปของปัจจัยทางเศรษฐกิจของการผลิตเช่นทุนและแรงงานทั่วโลก มันเป็นลักษณะขอบเขตของการมีปฏิสัมพันธ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในหมู่นักแสดงในเศรษฐกิจโลก โลกาภิวัตน์ส่วนใหญ่เร่งโดยการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเทคโนโลยี

การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ

การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจเป็นการยอมรับนโยบายเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีที่ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่มากขึ้นและยกระดับการเคลื่อนไหวของสินค้าและบริการฟรีข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ มันได้รับการดำเนินการส่วนใหญ่ผ่านการเปิดเสรีการค้า - นั่นคือการลดหรือกำจัดอุปสรรคและการค้าที่ไม่ใช่ภาษี หลายประเทศกระตุ้นให้เกิดการค้าระหว่างประเทศผ่านการอุดหนุนการส่งออกและการทบทวนปัญหาและอุปสรรคทางการค้าบ่อยครั้งเช่นการจัดเก็บภาษีระบบอัตราแลกเปลี่ยนโควต้าการนำเข้าและขั้นตอนการออกใบอนุญาต มาตรการนโยบายเศรษฐกิจเหล่านี้ทำให้โลกาภิวัตน์เร่งตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการเป็นหัวใจสำคัญของการค้าระหว่างประเทศ

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจทำให้การเปิดเสรีทางการค้าในส่วนต่างๆของโลกดีขึ้น หน่วยงานด้านเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่แตกต่างกันทำให้ประเทศต่างๆสามารถขยายขอบเขตของตลาดต่างประเทศและเข้าถึงการรักษาพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์บางประเภท องค์กรเหล่านี้บางแห่งรวมถึงข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือสหภาพยุโรปและสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ BRICS ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่ที่รวมบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้เข้าด้วยกันเพื่อให้โอกาสทางการค้าและการตลาดระหว่างประเทศที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับประเทศสมาชิก

การพัฒนาเทคโนโลยี

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการประมวลผลข้อมูลเป็นเครื่องมือในโลกาภิวัตน์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกิดใหม่กำลังอำนวยความสะดวกในการสร้างมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ขจัดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศที่เกิดจากความไม่เท่าเทียมของมาตรฐานในประเทศต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในภาคการขนส่งได้บรรเทาการเดินทางระหว่างประเทศและการขนส่งสินค้าจำนวนมาก

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศให้เครดิตกับการเปลี่ยนโลกให้เป็นหมู่บ้านโลก มันได้ทำลายกำแพงทางภูมิศาสตร์ที่ครั้งหนึ่งเคยขัดขวางการมีปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดนระหว่างประเทศโดยการเข้าถึงตลาดโลกได้ทันที อินเทอร์เน็ตกลายเป็นตลาดระดับโลกอย่างไม่อาจปฏิเสธได้สำหรับการทำธุรกรรมเชิงพาณิชย์ มันเป็นแรงบันดาลใจให้เปลี่ยนจากกลยุทธ์การกระจายอิฐและปูนไปสู่อีคอมเมิร์ซ สิ่งนี้ทำให้เป็นไปได้สำหรับบุคคลและธุรกิจในการขยายตลาดระยะไกลและแหล่งที่มาของโอกาสทางธุรกิจจากต่างประเทศ คุณสามารถจัดหาหรือให้บริการด้านแรงงานและดำเนินธุรกรรมทางการเงินในประเทศต่างๆโดยใช้แพลตฟอร์มไอที

โพสต์ยอดนิยม