ประเภทของความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับการใช้ความสามารถของคุณเองเพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำในผู้อื่น คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน บริษัท ของคุณข้ามคืน แต่คุณต้องตัดสินใจอย่างมีสติเพื่อรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษา จากบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฟลอริดามีความเป็นผู้นำสี่ประเภทเรียกว่าสี่ฉันจำเป็นต้องกลายเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

อิทธิพลในอุดมคติ

อิทธิพลในอุดมคติแรกที่ฉันอ้างถึงความสามารถของผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นตัวอย่าง เป็นแบบอย่างที่ดีเธอสนับสนุนให้เธอนำแนวทางการเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมมาใช้โดยทำตามที่เธอต้องการให้พวกเขาทำและไม่ขอให้พวกเขาทำสิ่งที่เธอไม่ทำ เพราะพวกเขาใช้ชีวิตตามความคาดหวังของพวกเขาผู้นำการเปลี่ยนแปลงจะได้รับความชื่นชมและความเคารพจากผู้ที่เป็นผู้นำ

การพิจารณารายบุคคล

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงใช้การพิจารณาเป็นรายบุคคลครั้งที่สองที่ฉันเมื่อช่วยผู้ติดตามให้บรรลุศักยภาพของพวกเขาผ่านการฝึกสอนและให้คำปรึกษา โดยการแสดงความเป็นผู้นำแบบตัวต่อตัวประเภทนี้เขาจะปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กรโดยช่วยให้พนักงานบรรลุเป้าหมายของแต่ละบุคคล ผู้นำการเปลี่ยนแปลงต้องเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างแท้จริงและต้องการให้พวกเขาประสบความสำเร็จ พวกเขาได้รับความเคารพในข้อหาผ่านการสื่อสารแบบตัวต่อตัวที่มีประสิทธิภาพ

แรงบันดาลใจที่สร้างแรงบันดาลใจ

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่สามารถติดตามผู้ชุมนุมหลังเหตุแสดงถึงแรงบันดาลใจที่สร้างแรงบันดาลใจ เนื่องจากเขาสามารถทำให้พนักงานตื่นเต้นกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กรเขาจึงสนับสนุนให้พวกเขาทำงานเป็นทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น

การกระตุ้นทางปัญญา

การกระตุ้นทางปัญญาครั้งสุดท้ายที่ฉันอธิบายถึงความสามารถของผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งเสริมการคิดนอกกรอบ เธอกระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชาให้รับความเสี่ยงโดยการแสดงความสนใจอย่างแท้จริงในความพยายามของพวกเขาในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างสรรค์ ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างต่อการเปลี่ยนแปลงการเติบโตและวิธีคิดใหม่เกี่ยวกับธุรกิจผู้นำการเปลี่ยนแปลงจะส่งเสริมผู้ประกอบการ

ใช้ของฉัน

การยอมรับทั้งสี่ฉันสามารถช่วยให้คุณกลายเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การเป็นผู้นำที่มีการเปลี่ยนแปลงหมายถึงการประยุกต์ใช้สิ่งทั้งสี่นี้ในการจัดการธุรกิจของคุณ ในขณะที่ไม่มีคำแนะนำทีละขั้นตอนในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยการจำสี่ฉันและมุ่งเน้นไปที่การใช้พวกเขาคุณจะเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงของคุณเอง

โพสต์ยอดนิยม