วิธีการเปลี่ยนข้อมูลภาษีของพนักงานใน QuickBooks

หากพนักงานส่งการหักค่าเผื่อการหัก ณ ที่จ่าย W-4 ให้คุณคุณจะต้องอัปเดตข้อมูลภาษีของพนักงานในระบบบัญชีเงินเดือนของคุณ QuickBooks ทันทีที่คุณได้รับ W-4 ใหม่ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับแบบฟอร์ม W-4 โดยพนักงานของคุณส่งผลกระทบต่อจำนวนภาษีของรัฐบาลกลางและภาษีเงินได้ของรัฐที่ถูกหักจากการจ่ายเงินของเขาและจะต้องสะท้อนให้เห็นในช่วงระยะเวลาการชำระแรก ระบบ QuickBooks ช่วยให้คุณอัปเดตข้อมูลภาษีของพนักงานได้อย่างรวดเร็วด้วยขั้นตอนง่ายๆ

1

คลิกแท็บ“ พนักงาน” จากหน้าจอหลัก QuickBooks ของคุณ

2

เลือกชื่อของพนักงานที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภาษี

3

เลือกปุ่ม“ ตั้งค่าหลัก / ภาษี”

4

ทำการเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลภาษีของรัฐบาลกลางหรือรัฐ หากรัฐที่คุณดำเนินงานใช้ค่าใช้จ่ายหัก ณ ที่จ่าย W-4 ของพนักงานเพื่อกำหนดสถานะหัก ณ ที่จ่ายให้ทำการเปลี่ยนแปลงเดียวกันกับเขตภาษีของรัฐบาลกลางและรัฐ หากพนักงานของคุณเปลี่ยนค่าเผื่อ W-4 เพื่อเรียกร้องสถานะการยกเว้นให้เลือก“ ใช่” ภายใต้ตัวเลือก“ ยกเว้น” ในหน้าจอตั้งค่าภาษี

5

คลิกปุ่ม“ ตกลง” เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภาษี

โพสต์ยอดนิยม