เหตุใดจึงมีการประกันภัยแรงงาน?

ค่าชดเชยแรงงานเป็นการประกันที่พัฒนาขึ้นเพื่อคุ้มครองแรงงานที่ได้รับบาดเจ็บในสถานที่ทำงาน ประกันค่าชดเชยแรงงานให้ผลประโยชน์กับทั้งนายจ้างและลูกจ้าง พนักงานได้รับผลประโยชน์ที่จำเป็นสำหรับการรักษาพยาบาลความพิการหรือผลประโยชน์การเสียชีวิตในขณะที่ความรับผิดตามกฎหมายของนายจ้างถูก จำกัด โดยค่าตอบแทนแรงงาน

ปกป้องพนักงานของคุณ

เนื่องจากอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้แม้ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยที่สุดคุณต้องมีการปกป้องพนักงานของคุณ โดยไม่คำนึงถึงความผิดพลาดของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นค่าตอบแทนแรงงานจ่ายผลประโยชน์ทางการแพทย์สำหรับการบาดเจ็บที่ยั่งยืนในสถานที่ทำงานพร้อมกับผลประโยชน์การเสียชีวิตให้กับผู้รอดชีวิตจากการบาดเจ็บร้ายแรง หากคนงานถูกปิดใช้งานเนื่องจากอุบัติเหตุในสถานที่ทำงานประกันค่าชดเชยแรงงานจ่ายผลประโยชน์ความพิการให้กับพนักงาน

ข้อกำหนดของรัฐ

หากคุณไม่ได้อาศัยอยู่ในรัฐเท็กซัสรัฐของคุณจะต้องดำเนินการประกันค่าชดเชยแรงงาน เนื่องจากทุกรัฐมีกฎหมายและข้อกำหนดเฉพาะสำหรับนายจ้างให้ตรวจสอบกับค่าตอบแทนของกรมแรงงานของรัฐเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของคุณเป็นไปตามกฎหมาย

เพิ่มความตระหนักด้านความปลอดภัย

ประโยชน์อย่างหนึ่งของการมีประกันค่าชดเชยแรงงานคือการเพิ่มความตระหนักด้านความปลอดภัยในหมู่พนักงานของคุณ บริษัท ประกันภัยชดเชยแรงงานหลายคนเสนอชั้นเรียนฝึกอบรมด้านความปลอดภัยเพื่อช่วยให้คุณและพนักงานของคุณหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุในการทำงาน การลดอุบัติเหตุในสถานที่ทำงานเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่เกี่ยวข้อง

หลีกเลี่ยงการฟ้องร้อง

ก่อนวันจ่ายค่าชดเชยแรงงานการขอความช่วยเหลือเพียงครั้งเดียวสำหรับคนงานที่ได้รับบาดเจ็บคือยื่นฟ้องนายจ้าง หากไม่มีนโยบายประกันค่าชดเชยแรงงานของคุณ บริษัท ของคุณอาจต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นที่ไซต์งานของคุณและต้องจ่ายผลประโยชน์ตลอดชีวิตให้กับบุตรและคู่สมรสของพนักงานที่เสียชีวิต

โพสต์ยอดนิยม