หมวดหมู่ที่ บริษัท ใช้ในการประดิษฐ์ความรับผิดชอบต่อสังคม

การกำหนดและดำเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถส่งผลให้ขวัญกำลังใจของพนักงานดีขึ้นและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ บริษัท หมวดหมู่รวมถึงพื้นที่ครอบคลุมที่คุณใช้งานอยู่และการโต้ตอบกับผู้อื่น ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมและกฎหมายและระบบสำหรับการตรวจสอบและตรวจสอบการปฏิบัติตามแบบฟอร์มเป็นพื้นฐานสำหรับนโยบายของคุณ การใช้งานที่ประสบความสำเร็จนั้นส่งผลดีต่อชุมชนของคุณและเป็นประโยชน์ต่อ บริษัท

ที่ทำงาน

การใช้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมในที่ทำงานส่งผลกระทบโดยตรงต่อพนักงานและมีส่วนช่วยให้ทัศนคติในการทำงานเป็นไปในทางบวก ระดับค่าจ้างจะต้องเพียงพอสำหรับค่าครองชีพและผลประโยชน์ในการลดความเครียดที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ทางการแพทย์หรือเหตุการณ์ส่วนตัวอื่น ๆ เป็นองค์ประกอบสำคัญ คุณต้องใช้นโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิดในที่ทำงานและส่งเสริมสภาพการทำงานที่ปลอดภัย การมอบรางวัลการส่งเสริมการขายและการยกระดับจะมีความโปร่งใสและขึ้นอยู่กับความสามารถและประสิทธิภาพ การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรมส่งเสริมความภักดีลดการหมุนเวียนและเพิ่มความพึงพอใจในงาน

ตลาด

พฤติกรรมของ บริษัท ของคุณในตลาดเป็นองค์ประกอบสำคัญของภาพสาธารณะของคุณ การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างมีจริยธรรมและการติดต่อกับซัพพลายเออร์และคู่แข่งเป็นปัจจัยสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร การเสนอการจ่ายเงินหรือของกำนัลเพื่อรับสัญญาที่ บริษัท จะไม่ได้รับนั้นถือเป็นเรื่องผิดจรรยาบรรณและมักผิดกฎหมาย ในฐานะ บริษัท ที่รับผิดชอบต่อสังคมคุณจะต้องจ่ายค่าซัพพลายเออร์อย่างยุติธรรมสำหรับวัสดุและบริการของพวกเขาและชำระเงินให้ตรงเวลา ความรับผิดชอบต่อสังคมในตลาดทำให้ตลาดมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับผู้เข้าร่วมทั้งหมด

ชุมชน

นอกเหนือจากการดำเนินการอย่างมีจริยธรรมในตลาด บริษัท ที่รับผิดชอบต่อสังคมยังให้การสนับสนุนชุมชนในการพัฒนาสังคม ความคิดริเริ่มดังกล่าวอาจรวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาเช่นการบริจาคผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ให้กับโรงเรียน ความช่วยเหลือทางการแพทย์เช่นการช่วยเหลือด้านการเงินแก่สถานพยาบาล ช่วยเหลือเกี่ยวกับวัฒนธรรมโดยการสนับสนุนศิลปะ หรือโปรแกรมทั่วไปเช่นการอนุญาตให้พนักงานใช้เวลาในการทำงานกับโครงการที่ไม่แสวงหากำไร การสร้างชุมชนดังกล่าวสนับสนุนชุมชนที่ บริษัท ดึงดูดคนงานและสมาชิกที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของ บริษัท

สิ่งแวดล้อม

วิธีการที่รับผิดชอบต่อสังคมต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติสามารถส่งผลกระทบต่อทั้งพนักงานและทัศนคติต่อ บริษัท และสร้างชุมชนที่มีสุขภาพดีและสะอาดขึ้น บริษัท ที่มีเป้าหมายเพื่อความยั่งยืนลดการใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในขณะเดียวกันก็กำจัดของเสียให้ได้มากที่สุด มลพิษทางอากาศที่ลดลงช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนและการลดของเสีย จำกัด การพึ่งพาของชุมชนในการเติมที่ดินและระบบกำจัดของเสีย ความรับผิดชอบต่อสังคมประเภทนี้สามารถลดต้นทุนของ บริษัท ผ่านการใช้พลังงานที่ลดลงและลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ

โพสต์ยอดนิยม