ตัวอย่างทักษะการสื่อสารทางธุรกิจ

เมื่อคนส่วนใหญ่นึกถึงนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จพวกเขาคิดถึงคนที่สามารถทำยอดขายและลงนามในบัญชีมีทักษะทางการเงินที่ดีและให้ความสนใจกับทักษะและแสดงความสามารถในการเก็บบันทึกที่เป็นตัวเอก อย่างไรก็ตามทักษะที่สำคัญที่สุดที่นักธุรกิจสามารถมีได้คือทักษะการสื่อสาร ด้วยการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนักธุรกิจสามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าหรือลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น พวกเขายังสามารถนำทีมฝึกอบรมพนักงานและมีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการและการอภิปรายอื่น ๆ

ความชัดเจนและรัดกุม

ไม่ว่าจะเป็นงานเขียนหรือการพูดนักธุรกิจที่มีทักษะการสื่อสารที่ดีจะรู้ว่าจะทำยังไงให้ชัดเจนและรัดกุม เธอสามารถอธิบายองค์ประกอบทั้งหมดของความคิดของเธอได้อย่างเต็มที่และใช้ตัวอย่างการเปรียบเทียบและหลักฐานเพื่อช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจความคิดได้อย่างสมบูรณ์รวมถึงการตัดสินที่ดีว่ามันถูกต้องหรือไม่ การดำเนินการทางธุรกิจเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วดังนั้นผู้สื่อสารทางธุรกิจที่ดีต้องสามารถเขียนอีเมลที่ได้รับความคิดที่ซับซ้อนหรือร้องขออย่างรวดเร็วหรือเพื่ออธิบายข้อกังวลต่อผู้จัดการของพวกเขาอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องเต้นมาก

ความสามารถในการเลือกช่องทางที่เหมาะสม

ตามที่ Walden University ผู้สื่อสารทางธุรกิจที่ดีจำเป็นต้องรู้วิธีการทำมากกว่าพูดและเขียนอย่างชัดเจน นอกจากนี้พวกเขายังต้องรู้วิธีเลือกวิธีการสื่อสารที่ถูกต้องเช่นการโทรศัพท์การประชุมแบบตัวต่อตัวข้อความอีเมลและจดหมายล้วนเป็นช่องทางการสื่อสารที่แตกต่างกันสำหรับนักธุรกิจ การเลือกสิ่งผิดอาจทำให้เกิดความสับสนโดยไม่จำเป็นตามข้อมูลของมหาวิทยาลัย Walden ตัวเลือกที่ผิดอาจหมายถึงเวลาและเงินที่เสียไปโดยเฉพาะหากสิ่งที่อาจได้รับการดูแลผ่านทางข้อความได้รับการแก้ไขแบบตัวต่อตัว ผู้สื่อสารที่ดีจะทราบถึงประโยชน์และค่าใช้จ่ายของแต่ละประเภทของช่องและวิธีเลือกระหว่างพวกเขาสำหรับผู้ชมแต่ละคน

มีความยืดหยุ่น

ผู้ชมสถานการณ์และวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันเปลี่ยนไปอย่างมากว่านักธุรกิจสื่อสารกันอย่างไร วิธีที่นักธุรกิจทำให้เจ้านายของเธอรู้ว่ามีปัญหาแตกต่างจากวิธีที่เธอบอกลูกค้าเกี่ยวกับปัญหาเดียวกัน นักสื่อสารธุรกิจที่มีประสิทธิภาพจะต้องรู้วิธีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของพวกเขาเพื่อให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาควรเผยแพร่ข้อมูลสำหรับแต่ละคนอย่างไร นอกจากนี้พวกเขายังต้องสามารถสื่อสารในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย - เพื่อให้ข่าวดีตื่นเต้นที่สมควรได้รับและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้น มหาวิทยาลัย Walden ระบุว่าผู้สื่อสารที่มีทักษะรู้จักผู้ชมและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขายังเข้าใจถึงประเภทของอุปสรรคการสื่อสารที่อาจมีอยู่และวิธีการฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านั้น

ความสามารถในการฟัง

การให้ข้อมูลเป็นเพียงการสื่อสารเพียงครึ่งเดียวแม้ว่าจะเป็นเพียงครึ่งเดียวที่ผู้คนมักจะคิดมากที่สุด อีกครึ่งหนึ่งอาจจะเป็นครึ่งที่มีเสน่ห์น้อยกว่าก็คือการรับฟังข้อมูล อย่างไรก็ตามผู้สื่อสารทางธุรกิจที่มีทักษะไม่เพียง แต่มีความสามารถในการให้ข้อมูลเท่านั้น พวกเขายังมีความสามารถในการฟังเช่นกัน ผู้สื่อสารที่ดีสามารถฟังสิ่งที่คนอื่นพูดไม่ว่าจะแบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่มและเข้าใจข้อความหลัก ในความเป็นจริงผู้สื่อสารที่ดีจะต้องแน่ใจว่าคนที่พวกเขากำลังสื่อสารด้วยได้รับข้อความที่ถูกต้องโดยการตรวจสอบข้อความนั้นกับผู้พูดหรือนักเขียน นักธุรกิจที่สามารถฟังได้ดีสามารถสร้างรายงานที่ถูกต้องเพื่อการจัดการและตอบสนองต่อข้อกังวลของผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะผู้ฟังที่ดีจะเข้าใจได้ดีขึ้นว่าข้อกังวลเหล่านั้นคืออะไร

โพสต์ยอดนิยม