ตัวอย่างเครื่องมือประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์หรือวิธีการประชาสัมพันธ์เป็นวิธีการที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดวางตำแหน่งธุรกิจหรือลูกค้าในสายตาสาธารณะ การประชาสัมพันธ์ที่ดีสามารถช่วยในการเอาชนะความอับอายหรือความผิดพลาดรวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่เฉพาะเจาะจง วิธีการประชาสัมพันธ์มักจะขึ้นอยู่กับขนาดของลูกค้าและงบประมาณการตลาดและเครื่องมือที่ บริษัท ประชาสัมพันธ์ใช้จะขึ้นอยู่กับตัวแปรเหล่านั้น

อ่านข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นองค์ประกอบการบริการตนเองที่ออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจของสื่อ พวกเขาสามารถใช้ในการออกแถลงการณ์หรือความเห็นหรือเพื่อทำการประกาศ การจ้างงานใหม่การเปลี่ยนแปลงทิศทางธุรกิจและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์มักมาพร้อมกับข่าวประชาสัมพันธ์ พวกเขายังเคยประกาศรายได้งานการกุศลและข่าวองค์กรอื่น ๆ ผู้สื่อข่าวสามารถใช้ข้อมูลในการเปิดตัวเป็นพื้นฐานสำหรับเรื่องราวหากพิจารณาว่ามีความสำคัญเพียงพอ

พบกับสื่อมวลชน

การแถลงข่าวเป็นคำเชิญของตัวแทนสื่อเพื่อรับฟังข่าวหรือข้อมูลในตอนแรก พวกเขามักจะถูกเรียกเมื่อมีการพูดถึงสิ่งที่สำคัญ บางครั้งการประชุมข่าวจะถูกถ่ายทอดสดโดยสำนักข่าวและมักจะรวมถึงโอกาสสำหรับนักข่าวที่จะถามคำถามหรือทำการสัมภาษณ์

การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

มีการใช้อินเทอร์เน็ตบ่อยขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวและข้อมูลผ่านช่องทางที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์อาจโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอหรือการสัมภาษณ์ ขณะนี้บาง บริษัท มีการจัดแถลงข่าวสดออนไลน์ ช่องโซเชียลมีเดียสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์อาจติดตามเนื้อหาของโซเชียลมีเดียและพยายามโพสต์และแสดงความคิดเห็นที่ไม่เอื้ออำนวยโดยหวังว่าจะเปลี่ยนการสนทนาตามความต้องการของลูกค้า

Big Speech Time

ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์บางคนจองการพูดการนัดหมายสำหรับลูกค้าเป็นวิธีการสร้างพวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญและทำให้พวกเขาอยู่ต่อหน้าผู้ชมสด กิจกรรมเหล่านี้อาจรวมถึงการรวมตัวระหว่างสมาคมอุตสาหกรรมและการค้ากลุ่มการประชุมสัมมนาเพื่อการศึกษางานแสดงสินค้าทางธุรกิจหรือกิจกรรมการกุศล การรวบรวมที่มีแผงคำถามและคำตอบก็มีประสิทธิภาพเช่นกัน

Op-Ed

การเขียนและการตีพิมพ์บทบรรณาธิการหรือเรียกอีกอย่างว่า op-ed pieces เป็นเครื่องมือการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ บทบรรณาธิการอนุญาตให้บางคนแสดงความคิดเห็นของพวกเขาในหัวข้อหรือประเด็นที่เฉพาะเจาะจง พวกเขาสามารถเผยแพร่ออนไลน์ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารและในสิ่งพิมพ์อุตสาหกรรม บรรณาธิการอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงผู้ชมที่กว้างขึ้น

โพสต์ยอดนิยม