ห้าตัวอย่างของความคาดหวังความเป็นผู้นำ

การสร้างชุดของความคาดหวังของ บริษัท สำหรับผู้ที่เป็นผู้นำเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินธุรกิจขนาดเล็กที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือ บริษัท ที่มีประสบการณ์ ผู้นำจะต้องไม่เพียง แต่ให้ทุกคนรับผิดชอบต่อการทำงานและการกระทำของพวกเขาเท่านั้น แต่ต้องรับผิดชอบต่อตัวเองด้วยเช่นกัน ดังนั้นพวกเขาควรจะเป็นตัวอย่างของสิ่งที่พวกเขาคาดหวังจากทีม

ปลาย

  • คุณสมบัติห้าประการที่ธุรกิจคาดหวังจากผู้นำคือความซื่อสัตย์ความสำเร็จตามเป้าหมายความสามารถในการกระตุ้นนวัตกรรมและการทำงานร่วมกัน

เป็นผู้นำด้วยความซื่อสัตย์

การคงไว้ซึ่งธุรกิจที่มีจริยธรรมเป็นไปไม่ได้หากไม่มี ผู้นำทางจริยธรรม ด้วยการแสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ในระดับสูงพนักงานในตำแหน่งผู้นำจะแสดงให้คนงานเห็นถึงความคาดหวังของพวกเขา ลักษณะที่ผู้นำจัดการกับสถานการณ์หรือความขัดแย้งที่ท้าทายเป็นตัวอย่างหนึ่งของโอกาสในการสร้างแบบจำลองความซื่อสัตย์ที่แข็งแกร่ง โดยการจัดการกับความขัดแย้งโดยตรงและอย่างโปร่งใสผู้นำจะพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นผู้จัดการที่ซื่อสัตย์และตรงไปตรงมา

การตั้งค่าและการบรรลุเป้าหมาย

ธุรกิจใดก็ตามที่อ้างว่าเป็นเป้าหมายขับเคลื่อนจะต้องมีผู้นำที่ไม่เพียง แต่กำหนด แต่ต้อง บรรลุเป้าหมาย ในการทำเช่นนั้นผู้นำต้องจัดลำดับความสำคัญของตนเองและพนักงานอย่างชัดเจน เมื่อทีมไม่สามารถทำตามเป้าหมายได้ผู้นำจะถูกคาดหวังว่าจะให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง หากบรรลุเป้าหมายผู้นำควรรับทราบสิ่งนี้พร้อมยกระดับมาตรฐานสำหรับโครงการต่อไป

ความสามารถในการจูงใจพนักงาน

ผู้นำต้องสร้างแรงบันดาลใจใน ระดับสูงของความมุ่งมั่นและการปฏิบัติงาน จากพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ .. แรงจูงใจไม่ควรเป็นไปในทางลบหรือเชิงบวก แต่เป็นการผสมผสานระหว่างทั้งสองอย่าง ตัวอย่างเช่นผู้นำอาจแนะนำโครงการที่ให้รางวัลแก่พนักงานตามประสิทธิภาพที่โดดเด่นหรือลงโทษพวกเขาสำหรับการทำงานที่ไม่ดี ซึ่งเขาเลือกและการรวมกันของการสนับสนุนเชิงลบและบวกที่เขาใช้จะร่างความคาดหวังของเขาและให้บริการนึกคิดเพื่อกระตุ้นทีมของเขา

นวัตกรรมและความปรารถนาที่จะปรับปรุง

ธุรกิจที่โดดเด่นนั้นต้องขอบคุณพนักงานที่ พยายามปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง องค์กรเหล่านี้จะต้องมีผู้นำที่มีนวัตกรรมที่สามารถเห็นโครงการที่ผ่านมาเป้าหมายและความสำเร็จที่ผ่านมาและพัฒนาความคิดใหม่ที่เป็นต้นฉบับเพื่ออยู่เหนือคู่แข่งของพวกเขา ผู้นำสามารถสร้างแรงบันดาลใจและดึงนวัตกรรมออกมาในพนักงานของพวกเขาโดยการถามคำถามอย่างต่อเนื่องและให้ความสนใจกับพนักงานที่มีข้อกังวลหรือแนวทางแก้ไขที่ถูกต้อง

ทำงานร่วมกันและนำทีม

พนักงานมักถูกคาดหวังให้ ทำงานร่วมกันกับคนอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมและกับลูกค้า จากรายงานของสำนักงานการบริหารงานบุคคลของสหรัฐกระทรวงแรงงานได้กำหนดหัวหน้าทีมในฐานะ“ พนักงานที่อำนวยความสะดวกในกระบวนการทำงานของทีมโดยการทำงานร่วมกันกับทีมเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยรักษาความสัมพันธ์ในการทำงานที่ดี และโดยการประสานงานกับผู้จัดการและคนอื่น ๆ เกี่ยวกับเป้าหมายลำดับความสำคัญความต้องการของทีมและความสำเร็จ” ผู้นำสามารถกระตุ้นให้เกิดการทำงานร่วมกันด้วยการสาธิตทักษะการสื่อสารที่แข็งแกร่งไม่เพียง แต่กับพนักงานที่พวกเขาดูแล แต่กับนายจ้างลูกค้าและลูกค้าของตนเอง

โพสต์ยอดนิยม