วิธีการยื่นขอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเพื่อเริ่มธุรกิจ

ผู้ประกอบการหลายคนใฝ่ฝันที่จะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเพื่อเริ่มธุรกิจของพวกเขาและมีเงินช่วยเหลือหลายพันล้านดอลลาร์ในรัฐบาล น่าเสียดายที่ความจริงก็คือรัฐบาลจะให้เงินทุนสำหรับโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานของรัฐเท่านั้นเช่นการสร้างงานในภาคเฉพาะหรือเพิ่มสุขภาพในชุมชนชนบท หากธุรกิจของคุณเกิดขึ้นกับบริการเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งรายการสำหรับรัฐบาลอาจมีหลายล้านดอลลาร์ให้คุณเริ่มธุรกิจของคุณ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบริการที่ธุรกิจหรือความคิดทางธุรกิจของคุณมอบให้กับชุมชน เนื่องจากเงินช่วยเหลือได้รับการจัดสรรเนื่องจากความต้องการทางธุรกิจของคุณคุณจะต้องกรอกข้อมูลคุณจะต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่จำเป็นดังนั้นคุณจะสามารถวิจัยและสมัครขอรับทุนเฉพาะโครงการได้ ตัวอย่างเช่นคุณอาจมีธุรกิจที่ให้การศึกษาในสาขาวิชาที่จำเป็นมากคุณอาจให้บริการทางการแพทย์ที่จำเป็นในพื้นที่ที่ไม่ได้ให้บริการหรือธุรกิจของคุณจะทำการปรับปรุงหรือสร้างอาคารที่รัฐบาลเป็นเจ้าของทิ้งร้าง บริการทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและคุ้มค่ากับเงินทุนรัฐบาล

ลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ Grants.gov ของรัฐบาลเพื่อศึกษาหมวดทุนที่อาจนำไปใช้กับบริการที่ธุรกิจของคุณมอบให้กับชุมชนได้ดีที่สุด ตัวอย่างเช่นหากธุรกิจของคุณจะให้ความรู้กับลูกค้าเกี่ยวกับผลกระทบของเซลล์แสงอาทิตย์ในการลดการใช้พลังงานคุณจะต้องวิจัยเงินทุนสนับสนุนผ่านกระทรวงพลังงานและกรมสามัญศึกษา

อ่านบทสรุปของการให้สิทธิ์เพื่อดูว่ามีสิ่งใดที่ใช้กับกิจกรรมที่ธุรกิจของคุณจะเข้าร่วมทบทวนประเภทขององค์กรที่สามารถสมัครขอรับทุนได้ ทุนส่วนใหญ่มีไว้สำหรับองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรโดยเฉพาะแม้ว่าบางแห่งจะอนุญาตให้ บริษัท ที่แสวงหาผลกำไรและบุคคลทั่วไปสามารถสมัครได้

จดบันทึกหมายเลขทุนและคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่กองทุนอนุญาตให้กองทุนของทุกทุนที่ดูเหมือนว่าจะนำไปใช้กับธุรกิจของคุณในทางใดทางหนึ่ง นอกจากนี้ให้สังเกตจำนวนเงินทุนและวันปิดรับทุน วันปิดเป็นแอปพลิเคชันวันสุดท้ายจะได้รับการยอมรับสำหรับการอนุญาต สุดท้ายให้จดบันทึกข้อมูลการติดต่อสำหรับแต่ละทุนที่คุณต้องการสมัคร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครสำหรับแต่ละทุน จะมีลิงค์ในหน้าคำอธิบายที่จะนำคุณไปสู่ใบสมัครออนไลน์โดยตรง เงินช่วยเหลือบางส่วนจะอนุญาตให้คุณส่งใบสมัครออนไลน์ อย่างไรก็ตามบางทุนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้สมัครจะต้องส่งทางไปรษณีย์หรือแฟกซ์พร้อมใบสมัคร

ติดต่อสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการให้โอกาส ใบสมัครทุนส่วนใหญ่นั้นตรงไปตรงมา อย่างไรก็ตามยังคงเป็นความคิดที่ดีที่จะติดต่อใครบางคนจากหน่วยงานที่ดูแลเรื่องเงินช่วยเหลือเพื่อทำความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่พวกเขากำลังมองหาในการขอรับทุนที่ประสบความสำเร็จ ดังนั้นเมื่อคุณส่งแอปพลิเคชันคุณสามารถส่งไปยังบุคคลที่เฉพาะเจาะจงได้

โพสต์ยอดนิยม