รูปแบบสำหรับการวิเคราะห์ SWOT

การวิเคราะห์ SWOT อาจฟังดูเป็นเทคนิคที่ บริษัท ขนาดใหญ่ใช้ แต่เจ้าของธุรกิจทุกขนาดรวมถึง บริษัท ขนาดเล็กและขนาดเล็กในระยะแรกจะได้รับประโยชน์จากการใช้หลักการในระหว่างกระบวนการวางแผนธุรกิจ SWOT เป็นตัวย่อสำหรับจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคามของ บริษัท - สี่วิธีในการดูตำแหน่ง บริษัท ของคุณในแง่ของการแข่งขันในปัจจุบันและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่คุณดำเนินงาน จุดแข็งและจุดอ่อนคือแง่มุมด้านธุรกิจของคุณ โอกาสและภัยคุกคามเป็นปัจจัยภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม

กำหนดจุดแข็ง

บริษัท ของคุณทำสิ่งต่าง ๆ ได้ดีมาก - ดีกว่าคู่แข่งของคุณ สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของความได้เปรียบในการแข่งขันของคุณ การมีชื่อแบรนด์ที่รู้จักกันดีคือความแข็งแกร่ง ความสามารถในการผลิตหรือส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าและกำไรขั้นต้นที่สูงกว่าคู่แข่งเป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง ตามหลักการแล้วประโยชน์ที่ได้รับอย่างเต็มที่จากผลิตภัณฑ์และบริการของคุณนั้นเหนือกว่าคู่แข่งรายใหญ่ของคุณอย่างชัดเจน ความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ - ให้อยู่ในแนวโน้มอันดับต้น ๆ ในอุตสาหกรรมของคุณและเป็นคนแรกในตลาดด้วยผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้ประโยชน์จากแนวโน้ม - เป็นจุดแข็งที่แน่นอนในเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน สิทธิบัตรหรือคุณสมบัติที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์ของคุณคือจุดแข็ง ทีมของคุณ - ความรู้ประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ - อาจเป็นจุดแข็ง ถามตัวเองว่าทำไมลูกค้าของคุณเลือกที่จะซื้อจากคุณ เหตุผลที่พวกเขาทำคือจุดแข็งของคุณ

ร่างจุดอ่อน

ทุก บริษัท มีจุดอ่อนที่ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงรายได้หรือผลกำไรสูงสุด ธุรกิจขนาดเล็กมักประสบปัญหาการขาดแคลนเงินทุนเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายใหญ่ซึ่งทำให้ยากที่จะดำเนินการแคมเปญการตลาดขนาดใหญ่ การใช้เทคโนโลยีที่ล้าสมัยนั้นเป็นจุดอ่อนเนื่องจากมันจะ จำกัด ประสิทธิภาพของ บริษัท ของคุณและอาจทำให้คุณเสียค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งของคุณ การพึ่งพาลูกค้าเพียงไม่กี่รายสำหรับยอดขายของคุณอาจเป็นจุดอ่อน หากคุณสูญเสียหนึ่งรายขึ้นไปรายได้ของคุณจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ในกระบวนการวางแผนคุณวางแผนที่จะบรรเทาหรือกำจัดจุดอ่อนเหล่านี้ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของคุณคือเป้าหมาย อย่าเป็นเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพในปัจจุบัน การแข่งขันของคุณไม่ได้

ค้นพบโอกาส

ธุรกิจขนาดเล็กเติบโตโดยการระบุและใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่ เจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดมักมองหาตลาดใหม่ ๆ กลุ่มลูกค้าใหม่และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะปรับปรุงตำแหน่งการแข่งขันและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด โอกาสที่คุณใช้ประโยชน์จากการเป็นจุดแข็งของธุรกิจของคุณในอนาคต

ประเมินภัยคุกคาม

ภัยคุกคามนี้เรียกว่าความเสี่ยง ปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันหรือที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจทำให้ บริษัท ขาดการคาดการณ์รายได้หรือมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ การกระทำของคู่แข่งเป็นภัยคุกคามที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน คู่แข่งรายใหม่อาจเข้าสู่ตลาดของคุณหรือเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่ลูกค้ารับรู้ว่ามีประโยชน์มากกว่าของคุณ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นหรือในประเทศเป็นภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นเช่นกัน ธุรกิจขนาดเล็กมีความเสี่ยงต่อการลดลงของยอดขายเนื่องจากการเริ่มต้นของภาวะถดถอยทั่วไปเช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงที่เฉพาะเจาะจงเช่นธนาคารเข้มงวดเครดิตหรือเพิ่มอัตราดอกเบี้ย

ใช้การวิเคราะห์

การวิเคราะห์ SWOT รูปแบบสี่เฟสนี้ช่วยให้คุณมองธุรกิจของคุณอย่างสมจริงเพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและกลยุทธ์ที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงสุด คุณต้องการเน้นจุดแข็งของคุณ - โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับการแข่งขันของคุณ - ในข้อความที่คุณส่งไปยังตลาดเป้าหมายของคุณ นอกจากนี้อย่าพยายามโจมตีคู่แข่งของคุณในจุดที่แข็งแกร่งที่สุดหรือจุดอ่อนของคุณเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ส่วนโอกาสช่วยให้คุณมีทิศทางในอนาคต มันบอกคุณว่าจะจัดสรรทรัพยากรของเวลาเงินบุคลากรและกำลังการผลิตเพื่อขยายขอบเขตธุรกิจของคุณ การทำความเข้าใจกับภัยคุกคามที่คุณอาจเผชิญช่วยให้คุณสามารถกำหนดแผนการสำหรับการจัดการหรือจัดการกับสิ่งเหล่านั้นได้ซึ่งเรียกว่าแผนฉุกเฉิน มุ่งเน้นการวางแผนฉุกเฉินของคุณกับภัยคุกคามที่คุณเชื่อว่ามีความน่าจะเป็นสูงสุดที่จะเกิดขึ้น

โพสต์ยอดนิยม