การประเมินโครงการคืออะไร

การมีส่วนร่วมในโครงการธุรกิจโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบของการตัดสินใจทางธุรกิจในส่วนต่าง ๆ ของการดำเนินงานขององค์กรเป็นวิธีที่มีความเสี่ยงมากในการดำเนินธุรกิจ เพื่อปกป้องการเงินและฐานะทางการตลาดธุรกิจควรนำกระบวนการประเมินโครงการมาใช้ก่อนที่จะดำเนินโครงการลงทุนขนาดใหญ่ กระบวนการนี้จะต้องคำนึงถึงขอบเขตกว้างของผลประโยชน์ทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ที่เกิดขึ้นจากความสำเร็จของโครงการ

การวิเคราะห์ทางการเงิน

กระบวนการประเมินโครงการส่วนใหญ่เน้นหนักในการพิจารณาด้านการเงินที่มีส่วนร่วมและพัฒนาจากโครงการ วิธีหนึ่งที่หลาย ๆ องค์กรเลือกที่จะชั่งน้ำหนักแง่มุมทางการเงินของโครงการในระหว่างกระบวนการประเมินคือการทำการวิเคราะห์ผลประโยชน์ด้านต้นทุนอย่างครอบคลุม ด้านการเงินอื่น ๆ ของโครงการสำคัญในระหว่างกระบวนการประเมินโดยทั่วไปรวมถึงมูลค่าปัจจุบันสุทธิระยะเวลาคืนทุนและการวิเคราะห์สถานการณ์ซึ่งวิเคราะห์สถานการณ์ในอนาคตหลายที่อาจเป็นผลมาจากโครงการ

การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์

หลังจากผลกระทบทางการเงินสิ่งสำคัญที่สุดของโครงการที่ต้องพิจารณาคือเป้าหมายของโครงการเหมาะสมกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรโดยรวมอย่างไร โดยเฉพาะ บริษัท ควรพิจารณาว่าโครงการจะส่งผลกระทบต่อปัจจัยเสี่ยงของ บริษัท อย่างไรโดยเฉพาะความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศรวมถึงผลกระทบที่โครงการนี้จะมีต่อโครงการในอนาคต ประเภทของโครงการมักจะส่งผลต่อแง่มุมของการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ระหว่างการประเมินโครงการที่มีความสำคัญมากกว่า โครงการหมายถึงการขยายองค์กรให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจของ บริษัท ผ่านโครงการในขณะที่การลดความเสี่ยงและจุดอ่อนจะมีความสำคัญมากขึ้นสำหรับโครงการที่อยู่ในขอบเขตระยะยาว

ปัจจัยอื่น ๆ

ยิ่งคาดว่าโครงการจะมีผลกระทบมากขึ้นต่อการดำเนินงานขององค์กรขอบเขตการวิเคราะห์ที่กว้างขึ้นควรอยู่ระหว่างการประเมินโครงการ ขอบเขตการวิเคราะห์ที่กว้างขึ้นซึ่งคำนึงถึงปัจจัย จำกัด ซึ่งไม่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กรสามารถปกป้องผลประโยชน์ทางธุรกิจได้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่นกระดานการวางแผนทางรถไฟต้องการพิจารณาแผนที่ถนนและระบบการขนส่งอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการการขนส่งทางรถไฟจะมีประสิทธิภาพ ด้านอื่น ๆ ของการประเมินโครงการที่ควรได้รับความสนใจ ได้แก่ การวิเคราะห์ตลาดเชิงพาณิชย์การวิเคราะห์ความต้องการทางเทคโนโลยีปัจจัยทางการเมืองและผลทางสังคมในพื้นที่โดยรอบโครงการ

ประเมินโครงการ

องค์กรควรเตรียมความพร้อมสำหรับกระบวนการประเมินผลโดยการกำหนดวัตถุประสงค์และทางเลือกของโครงการรวมถึงเกณฑ์การรับรู้ที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคหรือระดับของกิจกรรมทางธุรกิจที่จะเปลี่ยนการรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับองค์กร ทีมโครงการควรพยายามคาดการณ์ปฏิกิริยาของผู้บริโภคเพื่อประเมินผลกระทบทางธุรกิจในอนาคตของโครงการที่แล้วเสร็จ การประเมินโครงการที่เหมาะสมจะวิเคราะห์ผลกระทบแต่ละธุรกิจแยกกันและวัดผลประโยชน์ต่อความเสี่ยงและต้นทุนเพื่อพิจารณาว่าโครงการนั้นคุ้มค่าหรือไม่

โพสต์ยอดนิยม