ผลของความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสีย

เมื่อ บริษัท เลือกที่จะรวมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในกระบวนการของ บริษัท นั้นจะมีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียในหลากหลายวิธี ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรอยู่ในคณะกรรมการพร้อมกับความมุ่งมั่นของ บริษัท ในการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในขณะที่ยังคงกล่าวในทิศทางในอนาคตของ บริษัท เนื่องจากหลาย บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนื่องจากความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีขนาดใหญ่และเข้มงวดมากขึ้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถได้รับผลกระทบในทางบวกอย่างมาก

การพัฒนาที่ยั่งยืน

ธุรกิจต่าง ๆ กำลังใช้กลยุทธ์ที่ไม่เพียง แต่เกี่ยวข้องกับความต้องการที่จำเป็นของการดำเนินธุรกิจและองค์กร แต่ยังสอดคล้องกับกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและการยอมรับว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีความสำคัญต่อการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและการดำรงอยู่ของมนุษย์ การพัฒนาอย่างยั่งยืนคำนึงถึงผลกระทบในอนาคตของการพัฒนาเศรษฐกิจและรวมเข้าด้วยกันในรูปแบบที่เป็นประโยชน์ต่อ บริษัท สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค

ผู้มีส่วนได้เสีย

คำว่า "ผู้มีส่วนได้เสีย" ครอบคลุมคนหลากหลาย ผู้มีส่วนได้เสียคือลูกค้าผู้ถือหุ้นพนักงานและชุมชนโดยมีส่วนได้เสียในกลยุทธ์และแผนการพัฒนาของ บริษัท บุคคลเหล่านี้ทั้งหมดได้รับผลกระทบจากความพยายามด้านความยั่งยืนของ บริษัท และความพยายามเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมและสิ่งแวดล้อมโลก เนื่องจากองค์กรมีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและประเทศกำลังพัฒนามากขึ้นผู้มีส่วนได้เสียจึงรวมถึงพลเมืองของประเทศที่มีเศรษฐกิจกำลังพัฒนา บุคคลเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากกลยุทธ์ทางธุรกิจของ บริษัท ข้ามชาติและความพยายามอย่างยั่งยืนเนื่องจากแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำและการสงวนทรัพยากรธรรมชาติ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ

การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้กลายเป็นเทรนด์และ บริษัท ข้ามชาติจำนวนมากเข้าใจว่าผู้มีส่วนได้เสียมีความกังวลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและการดำเนินธุรกิจที่สิ้นเปลือง เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสำคัญกับคุณภาพอากาศการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น บริษัท หลายแห่งจึงนำแคมเปญโฆษณามาใช้เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริโภคมีความมุ่งมั่นต่อนโยบายที่ยั่งยืนของ บริษัท การเคลื่อนไหวของ บริษัท ในบางครั้งส่งผลกระทบในทางลบต่อพนักงานและภาคธุรกิจทั้งหมดเนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทำให้กระบวนการผลิตบางอย่างล้าสมัย

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม

บริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้นในแง่ของการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงคุณภาพชีวิต - หรืออย่างน้อยก็ไม่ลดคุณภาพชีวิต ในอดีต บริษัท จำนวนมากดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อนักลงทุนและผู้ถือหุ้นเป็นหลักและแม้ว่าสิ่งนี้จะยังคงเป็นจริงกับ บริษัท จำนวนมาก แต่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างก็มองกลยุทธ์ของธุรกิจอย่างหนักและตระหนักว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืน .

โพสต์ยอดนิยม