ห้าคุณสมบัติการจัดการที่ดี

การพัฒนาทีมผู้บริหารที่ดีเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ผู้จัดการไม่เพียง แต่ดูแลพนักงาน แต่ต้องตัดสินใจที่สำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ บริษัท นายจ้างที่ต้องการจ้างผู้จัดการจะต้องเข้าใจคุณสมบัติที่ทำให้การจัดการดีขึ้น การทำความเข้าใจลักษณะเหล่านี้ทำให้ บริษัท สามารถตัดสินใจจ้างงานได้ดีและช่วยให้ผู้จัดการเข้าใจในสิ่งที่พวกเขาต้องการ

ปลาย

  • ผู้จัดการที่ดีเคารพและชื่นชมพนักงานจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นแบ่งปันความรู้ฟังและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ความชื่นชมของพนักงาน

บริษัท ที่มีทีมผู้บริหารที่ดีเข้าใจถึงความสำคัญของการ เคารพและชื่นชมพนักงาน การแข็งค่าสามารถมีได้หลายรูปแบบเช่นการกล่าวคำขอบคุณเงินโบนัสการจ่ายเงินรางวัลและผลตอบแทนที่มีค่าอื่น ๆ เมื่อผู้จัดการชื่นชมพนักงานของพวกเขาก็จะส่งผลให้กำลังใจในการทำงานของพนักงานเพิ่มขึ้น พนักงานที่พึงพอใจเห็นคุณค่าของงานของพวกเขาไม่ค่อยขาดงานและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกระตือรือร้น การประเมินพนักงานให้สมบูรณ์และให้รางวัลแก่พนักงานตามผลงานเป็นวิธีการจัดการอีกวิธีหนึ่งที่สามารถแสดงความขอบคุณ

จัดหาทรัพยากรที่จำเป็น

การจัดการที่ดีช่วยให้พนักงานมี ทรัพยากรที่จำเป็นในการทำงานให้สำเร็จ พนักงานสามารถทนทุกข์ทรมานจากการขาดแรงจูงใจเมื่อพวกเขาถูกขอให้ทำหน้าที่และบรรลุเป้าหมายโดยไม่ได้รับทรัพยากรที่เหมาะสม บริษัท ที่มีการจัดการที่ดีจะฝึกอบรมพนักงานอย่างเหมาะสมในเรื่องเทคโนโลยีล่าสุดประเด็นด้านจริยธรรมและการทำงานเป็นทีม การจัดการองค์กรที่ดีเชื่อมั่นในการเตรียมพนักงานให้มีทักษะและความรู้ที่จำเป็นต่อการเติบโตและรักษาความสำเร็จของธุรกิจ

เป็นคนใจกว้างกับความรู้

ผู้บริหารจะต้องมี ความรู้ที่จำเป็น เพื่อให้สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้จัดการความรู้มีมาจากความสามารถในการเรียนรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นผู้จัดการจะต้องติดตามสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและองค์กรของพวกเขา ผู้จัดการต้องมีความใจกว้างในการแบ่งปันความรู้กับพนักงานและผู้จัดการอื่น ๆ

รับฟังและทำการตัดสินใจที่ดี

ผู้จัดการควรใช้เวลาฟังพนักงานของพวกเขา ในบางครั้งฝ่ายบริหาร ยินดีที่จะรับฟังข้อเสนอแนะของพนักงานที่มีค่า แต่สามารถขจัดข้อร้องเรียนของพนักงานได้ ผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพเข้าใจถึงความสำคัญของการรับฟังพนักงาน เหตุผลหนึ่งคือทำให้พนักงานรู้สึกราวกับว่าความเห็นของพวกเขามีค่า อีกเหตุผลหนึ่งคือฝ่ายบริหารสามารถพิจารณาข้อเสนอแนะข้อกังวลและข้อร้องเรียนของพนักงานเมื่อทำการตัดสินใจ การตัดสินใจภายในองค์กรควรเป็นประโยชน์ต่อ บริษัท และพนักงาน

นำพนักงานและมอบหมายงาน

การจัดการที่ดีรู้วิธีการพัฒนาพนักงานโดย มุ่งเน้นที่จุดแข็งของพวกเขา ในกรณีส่วนใหญ่พนักงานต้องได้ยินสิ่งที่พวกเขาทำถูกต้องแทนที่จะได้ยินสิ่งที่พวกเขาทำผิดหรือจุดอ่อนของพวกเขา

นอกจากนี้องค์กรที่มีผู้จัดการที่ดีจะใช้ผู้เชี่ยวชาญที่รู้วิธี มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา องค์กรที่ประสบความสำเร็จใช้ประโยชน์จากทีมและผลงานส่วนบุคคล ผู้จัดการที่มอบหมายหน้าที่ให้พนักงานแสดงให้เห็นว่าพนักงานถูกมองว่าเป็นคนรับผิดชอบและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ การมอบหมายยังช่วยให้ผู้จัดการมุ่งเน้นประเด็นเร่งด่วนที่ต้องการความเชี่ยวชาญมากกว่าสิ่งที่พนักงานมี

โพสต์ยอดนิยม