วิธีใช้ WAP เพื่อเชื่อมต่อกับฮอตสปอต WiFi ในพื้นที่ใกล้เคียง

Wireless Application Protocol เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารพื้นฐานสำหรับอุปกรณ์พกพาแบบพกพาจำนวนมากเช่นโทรศัพท์มือถือที่อนุญาตการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ จำกัด โดยไม่มีเบราว์เซอร์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โทรศัพท์บางรุ่นที่ใช้ WAP เปิดใช้งาน Wi-Fi ได้และสามารถเชื่อมต่อโดยใช้ฮอตสปอตในพื้นที่ขณะที่โทรศัพท์บางรุ่นต้องการสัญญาณโดยตรงจากหอเซลล์ท้องถิ่นเพื่อเข้าใช้งานเว็บ เว็บไซต์ที่ปรับให้เหมาะสม WAP ส่วนใหญ่มีฟังก์ชั่นการใช้งานบางส่วนได้ดีที่สุดโดยทั่วไปจะให้วิธีการเข้าถึงบริการที่ต้องระบุเวลาหรือสถานที่ได้อย่างรวดเร็วจากโทรศัพท์ที่รองรับ WAP

1

ตรวจสอบเอกสารที่ให้มาพร้อมกับโทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อตรวจสอบว่ามันเข้ากันได้กับฮอตสปอตไร้สาย

2

เปิดคุณสมบัติ Wi-Fi ของโทรศัพท์เมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณ Wi-Fi ขั้นตอนในการทำเช่นนี้จะแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์มือถือเครื่องหนึ่งไปยังอุปกรณ์อื่น อ้างถึงเอกสารผลิตภัณฑ์ของคุณหากคุณไม่แน่ใจว่าควรดำเนินการอย่างไร

3

เปิดเว็บเบราว์เซอร์ของโทรศัพท์และทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในหน้า Landing Page เพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านสัญญาณ WAP

ปลาย

  • โทรศัพท์ที่เปิดใช้งาน Wi-Fi ส่วนใหญ่สามารถตั้งค่าให้เชื่อมต่อกับฮอตสปอตแบบเปิดโดยอัตโนมัติเมื่ออยู่ในระยะ สิ่งนี้จะช่วยลดค่าบริการข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นกับแผนบริการเซลลูล่าร์บางอย่าง

การเตือน

  • มีฟังก์ชั่นไม่ครบทุกฟังก์ชั่นบนเว็บเพจที่เสริม WAP

โพสต์ยอดนิยม