ประเภทของทักษะการสื่อสารและความสามารถ

การทำความเข้าใจกับประเภทของทักษะการสื่อสารและความสามารถเป็นทักษะที่สำคัญทั้งสำหรับผู้จัดการและเจ้าของธุรกิจเช่นเดียวกับพนักงาน การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเป็นส่วนใหญ่ของหลายอุตสาหกรรมและการมีทักษะและความสามารถที่จำเป็นในการโต้ตอบกับผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจแบบใดก็ตาม

การสื่อสารทางวาจา

ทักษะการสื่อสารด้วยวาจามีความสำคัญมากและต้องได้รับการยกย่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานที่พนักงานปฏิบัติต่อสาธารณชน การสื่อสารที่ชัดเจนนั้นต้องใช้ภาษาที่ไม่ซับซ้อนและไม่ซับซ้อนเกินไป มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องสามารถใช้คำพูดเพื่อให้ได้จุดของคุณผ่านเพียงแค่ ความสามารถในการสื่อสารในระดับที่สูงขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับการพูดโน้มน้าวใจและทักษะเหล่านี้จำเป็นสำหรับพนักงานระดับการจัดการและผู้ที่อยู่ในตำแหน่งทางการตลาดภายใน บริษัท พนักงานทุกคนสามารถได้รับประโยชน์จากหลักสูตรการพูดในที่สาธารณะซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารที่สำคัญเหล่านี้

การสื่อสารอวัจนภาษา

การสื่อสารอวัจนภาษานั้นยากกว่าสำหรับหลาย ๆ คน มันประกอบด้วยภาษากายและตัวชี้นำที่ให้ออกในขณะที่ฟังคนอื่นพูด ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งงานบริการลูกค้าจะต้องมีระดับความสามารถในการฟังสูง พยักหน้าให้ศีรษะหันไปทางลำโพงและแสดงร่างกายที่เปิดโล่ง (ไหล่กลับแขนที่ไม่ได้กางออก) ให้ผู้พูดทราบว่าคุณกำลังฟังและได้ยินสิ่งที่พวกเขาพูด

การสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร

สิ่งหนึ่งที่มักถูกมองข้ามในการติดต่อสื่อสารคือคำที่เขียนขึ้น แม้แต่ตำแหน่งพื้นฐานที่สุดใน บริษัท ก็ต้องการพนักงานที่มีทักษะการสื่อสารที่ดี การสะกดคำที่ถูกต้องการใช้ไวยากรณ์และวิธีการให้ข้อมูลอย่างมืออาชีพเป็นความสามารถที่สำคัญที่ต้องมีความเชี่ยวชาญ การสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ใช้คำพูดไม่ถูกต้องสะกดผิดหรือเต็มไปด้วยข้อผิดพลาดจะเบี่ยงเบนความสนใจจากข้อความโดยรวมที่กำลังส่ง สิ่งนี้สำคัญยิ่งกว่าเมื่อต้องติดต่อกับสาธารณะผ่านการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร ผู้คนตัดสินคนอื่นโดยวิธีที่พวกเขาเขียนและมันเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นมืออาชีพ

รูปแบบการสื่อสารและสมรรถนะ

ภายในการสื่อสารหลักทั้งสามประเภทนี้เป็นสไตล์ย่อยและความสามารถเฉพาะบุคคล คนคนหนึ่งอาจมีทักษะในการสื่อสารด้วยวาจา แต่ขาดทักษะการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร ต้องใช้เวลาในการพัฒนาทักษะทั้งสามอย่างเท่า ๆ กัน รูปแบบการสื่อสารก็มีความสำคัญเช่นกัน ผู้สื่อสารบางคนมีจังหวะและแรงบันดาลใจในขณะที่คนอื่นเงียบกว่าและเงียบกว่า รูปแบบของการสื่อสารควรตรงกับน้ำเสียงของข้อมูลที่ถูกถ่ายทอด

โพสต์ยอดนิยม